Pensioensystemen (mengvormen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2020  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Verzekeraars
  2. Voorbeelden
  3. Kapitaaldekking
  4. Verschuivingen

Verzekeraars

Vaak bieden verzekeraars gemengde pensioensystemen aan die een combinatie vormen van de eindloon-, middelloon- en beschikbare premieregelingen.

Voorbeelden

  • een eindloonregeling gaat 5 of 10 jaar voor pensionering over in een middelloonregeling;
  • toepassing van pensioensystemen naast elkaar binnen een regeling. Bijvoorbeeld, salaris uit dag-inkomsten in een eindloonregeling en het ploegendienstsalaris in een beschikbare premieregeling;
  • een eindloonregeling tot de grens van de sociale verzekeringswetten en daarboven een beschikbare premieregeling;
  • boven een bepaalde salarisgrens wordt het pensioen een ander pensioensysteem opgebouwd.

Kapitaaldekking

De mengvorm van middelloon of eindloon in combinatie met beschikbare premiestelsel wordt ook wel kapitaaldekking genoemd.

Verschuivingen

In de afgelopen jaren is het aantal eindloonregelingen sterk gedaald en dat van middelloonregelingen gestegen. Ondanks alle ophef is het percentage deelnemers aan beschikbare premieregelingen laag gebleven. Mengvormen waarbij de omzetting van het pensioensysteem afhankelijk is van de leeftijd van de deelnemer zijn in het verleden vaak afgesproken. De gelijke behandelingswetgeving heeft er echter voor gezorgd dat dit nu niet meer mag. Als dit dus nog in een pensioencontract staat, gaat het altijd om opbouw in het verleden en niet in de toekomst.