Vereveningspensioen

Datum laatste wijziging: 17 januari 2016  |  Trefwoorden: , ,

Verdeling

Het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, wordt bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed verdeeld. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De rechter hoeft hierover geen beslissing te nemen.

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding staat dat het ouderdomspensioen altijd wordt verdeeld, tenzij de partners in de huwelijkse voorwaarden of in een scheidingsconvenant uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de toepasselijkheid van deze wet is uitgesloten. Volgens deze wet hebben beide partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, ook een andere verdeling mag men (schriftelijk) afspreken.

Meer informatie, site Pensioenscheiden.nl.