Pensioen en echtscheiding – HR opgelet!

Opinie  |  di 19 okt 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: , , , , ,

Een aanzienlijk deel van in Nederland gesloten huwelijken, geregistreerde partnerschappen en samenwoningen eindigt in een ‘echtscheiding’. Als het dan zo ver komt, is iedereen gebaat bij een correcte ontvlechting en duidelijkheid.

Met ‘iedereen’ bedoelen wij niet enkel de (ex-)partners, kinderen, etc. Ook werkgevers hebben belang bij een werknemer die de storm vanuit het thuisfront niet meeneemt naar zijn werk; zijn effectiviteit er vervolgens onder laat lijden.

Op zeer korte termijn wordt wetgeving op dit punt aangepast.

Huidig recht

Het tweede pijler pensioen – de arbeidsvoorwaarde pensioen – wordt in geval van echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap verevend.

Regelen partijen niets over verevening, dan is het uitgangspunt (default) kortgezegd dat het tussen moment van huwelijkssluiting/registratie en echtscheiding/ontbinding opgebouwde ouderdomspensioen wordt verevend.

Binnen twee jaar na scheiding/ontbinding kan aan de pensioenuitvoerder worden verzocht om rechtstreeks aan de ex-partner uit te betalen op het moment van pensioneren van de andere ex-partner. Gebeurt dat niet, dan moeten de ex-partners onderling verevenen. De oplettende lezer voelt het al aankomen: men scheidt/ontbindt niet omdat het allemaal zo leuk en gezellig is met de ander. Wanneer de ex-partner dan ook (opnieuw) een beroep doet op de portemonnee, ligt vechtscheiding 2.0 op de loer.

De jongere ex-partner zal altijd als eerste gerechtigd zijn tot ontvangst van het hem/haar toekomende deel van het ouderdomspensioen dat door de oudere en inmiddels gepensioneerde ex-partner is opgebouwd. Keert de pensioenuitvoerder niet rechtstreeks uit, wat ook niet gebeurt bij de passieve standaardoptie ingeval partijen niets doen, dan zal bij een weigerende opstelling de nodige discussie (vanuit de privésfeer!) meegenomen kunnen worden naar het werk. Deze discussie begint namelijk in de periode dat de jongere ex-partner zelf nog niet gepensioneerd is.

Toekomst: Wet Pensioenverdeling bij Scheiding

Naar verwachting treedt de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding in per 1 juli 2022. Dan is verevening niet de standaard, maar ‘conversie’. De ex-partner krijgt dan een ‘eigen recht’ op een ouderdomspensioen, ingaand vanaf zijn eigen pensionering. Weliswaar vanuit het door de ex-partner opgebouwde ouderdomspensioen, maar onafhankelijk van het leven/pensioneren van hem/haar. De geconverteerde ouderdomspensioenen kunnen hoger uitvallen bij conversie dan bij verevening, daar ook eventueel opgebouwde partnerpensioenaanspraken in de berekening worden meegenomen. Het recht op partnerpensioen vervalt echter wel(!). In omvang en planning bestaan er dus verschillen ten opzichte van verevening.

De beste oplossing? Maatwerk!

Zowel verevening als conversie hebben hun voor- en nadelen. Des te meer reden om bewust te zijn van de pensioenmaterie die in het geval van echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap.

We zien dat binnen de expertise van echtscheidingskantoren/mediators, de expertise over het pensioenrecht beperkt is. Om die reden doet iedereen er zijn voordeel mee om een pensioenspecialist te raadplegen. Daarbij zal ook een stuk financiële planning aan bod komen. Immers ziet pensioen in een vervangend inkomen en moet noodzakelijkerwijs toereikend zijn.

Een mooie en zinvolle taak voor de HR-afdeling ligt voor het oprapen!

Werkgevers kunnen hun werknemers bijstaan in dit traject. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, en vanuit de daarin besloten zorgplichten kan men betogen dat het van goed werkgeverschap blijkt wanneer de werkgever handvatten/ondersteuning aanreikt om de pensioenplanning bij scheiding in goede banen te (be)geleiden. Hijzelf heeft daar ook profijt van: een ontzorgde werknemer! Een mooie en zinvolle taak voor de HR-afdeling ligt voor het oprapen!

mr. J.T. Gommer MPLA CCFP & mr. M.K.A. van Slagmaat
 

Michiel van Slagmaat

Michiel van Slagmaat Meer info

Michiel is vanaf 1 april 2019 werkzaam bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en per februari 2020 beëdigd als advocaat. Hiervoor heeft hij de masters Privaatrecht en Onderneming & Recht afgerond aan de Universiteit Utrecht, waar hij afstudeerde op de aanbiedingsmogelijkheden van het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) door een premiepensioeninstelling. Deze brede basis neemt hij mee in zijn ontwikkeling tot pensioenspecialist. Zijn interesse beslaat het pensioenrecht in al zijn juridische facetten, waarbij hij met dwarsdenken en een kritische blik tot innovatieve oplossingen komt. Maar ook het raakvlak van pensioenrecht met aansprakelijkheidsrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht, Europees en ondernemingsrecht heeft zijn bijzondere interesse.