Hoogte nabestaandenpensioen, uniformiteit ver te zoeken

Opinie  |  di 9 apr 2024  |  Bron: Pensioenlogica.nl  |  Auteur: Dirk Jan Plate  |  Trefwoorden: , , , ,

Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. In het nieuwe pensioenstelsel is geregeld dat de verschillen kleiner worden, in ieder geval qua partnerdefinitie.

Partnerdefinitie

Partners zijn de echtgenoot, geregistreerd partner en ongehuwd samenwonenden onder voorwaarden. De voorwaarden zijn onder andere voor samenwoners dat ze daadwerkelijk samenwonen, zorgdragen voor elkaar en dat er sprake is van een samenlevingsverklaring. Deze samenlevingsverklaring mag zelfs soms achteraf, na overlijden, worden ingeleverd. Meer over de nieuwe voorwaarden is te lezen in het artikel: Wijziging nabestaandenpensioen - Pensioenrecht adviseur (pensioenlogica.nl)
Het mooie aan het uniforme partnerbegrip is dat alle pensioenuitvoerders voortaan op één lijn zitten. In nog niet omgezette pensioenregelingen komt het regelmatig voor dat een werknemer bij een baanwissel er niet van op de hoogte is dat zijn partner voor de nieuwe pensioenregeling niet als partner wordt aangemerkt. Dat heeft grote gevolgen en wordt vaak te laat, na overlijden, ontdekt. Het nieuwe nabestaandenpensioen is daarin zeker een verbetering. Echter de verschillen tussen de pensioenuitvoerders qua hoogte partnerpensioen, wezenpensioen en eventueel aanvullende ANW-uitkering blijven in stand, de verschillen worden misschien wel groter.

Blijvende verschillen qua hoogte nabestaandenpensioen

Onderstaand een tweetal voorbeelden van een aantal willekeurige pensioenfondsen. De cijfers komen uit de reeds openbaar gemaakte (concept) pensioen-transitieplannen. Het zijn dus nog concepten en het kan daardoor nog alle kanten opgaan.
 
Wel een achterblijvende partner en er zijn geen kinderen


Wel een achterblijvende partner en er zijn twee kinderen


Afwachten wat de echte verschillen worden en dan blijft het bij bijvoorbeeld een baanwissel nog steeds belangrijk om te bestuderen wat er naast het ouderdomspensioen aan nabestaandenpensioen wijzigt.
De toekomst blijft ongewis. Ook op financieel gebied.

 

Dirk Jan Plate

Dirk Jan Plate Meer info
Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Wet Toekomst Pensioenen Nabestaandenpensioen