Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)

Datum laatste wijziging: 14 december 2019  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

 1. Nieuw besluit 17 november 2015
 2. Aanpassing aan pensioenwetten
 3. Goedkeuringen
 4. Aanwijzingen
 5. Onderdelen

Nieuw besluit 17 november 2015

Het besluit 17 november 2015 is een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten. Dit besluit is aangepast aan de werkkostenregeling (WKR) en aan het vervallen van de stamrechtvrijstelling. In verband met dit laatste is het onderdeel Loonstamrechten vervallen.

Aanpassing aan pensioenwetten

Het besluit is aangepast aan de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveen 2015). In dat kader is ook de goedkeuring voor het vervroegen van de ingangsdatum van pensioenuitkeringen aangepast.


NB: De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog 67 jaar, in 2022 wordt dat 67 jaar en 3 maanden. Deze verhoging raakt iedereen die geboren is na 1954. De verhoging is het gevolg van een nieuwe, hogere raming van de levensverwachting van Nederlanders, gemaakt door het CBS. Sinds 2012 schrijft de wet voor dat de AOW-leeftijd in dat geval automatisch met drie maanden stijgt. De vuistregel in de wet is dat ouderen tot hun overlijden gemiddeld achttien jaar AOW krijgen.
 

Verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden) gecorrigeerd oktober 2016
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingangsleeftijd AOW 65 + 1 mnd 65 + 2 mnd 65 + 3 mnd 65 + 6 mnd 65 + 9 mnd 66 66 + 4 mnd 66 + 8 mnd 67 67 +
3 mnd

Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw.

Goedkeuringen

Dit besluit bevat een nieuwe goedkeuring inzake het Sociaal Akkoord 2004. Ook is een tijdelijke goedkeuring opgenomen voor pensioenregelingen met recht op pensioen vanaf het begin van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Zie ook Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz. 5.

Aanwijzingen

Daarnaast zijn in dit besluit twee nieuwe aanwijzingen opgenomen. De eerste betreft de aanwijzing van pensioenregelingen met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in relatie tot de Wet Witteveen 2015. De tweede betreft de aanwijzing van pensioenregelingen met recht op pensioen tot het einde van de maand van overlijden.

Onderdelen

Het besluit bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Inleiding
 • Dienstjaren en diensttijd
 • Pensioengevend loon
 • Ruil van beloningsbestanddelen
 • Pensioenopbouw in eigen beheer
 • Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten
 • Uitstel pensioendatum bij doorwerken als ondernemer of als resultaatgenieter na einde dienstbetrekking
 • Toezegging Sociaal Akkoord 2004
 • Aanwijzingen als pensioenregeling
 • Overgangsrecht prepensioen
 • Overgangsregeling in verband met de invoering van de Wet VAP en de Wet Witteveen 2015
 • Ingetrokken regeling(en)
 • Inwerkingtreding