Rekenrente

Datum laatste wijziging: 4 mei 2023  |  Trefwoorden: , , , ,

DNB dwingt pensioenfondsen onjuiste balansen op te stellen

Voor het jaarverslag 2021 werden de pensioenfondsen verplicht een rekenrente van ca 0,6% gebruiken.
Wanneer 3% rekenrente gebruikt zou zijn zouden de pensioenvoorzieningen 50% tot 60% kleiner zijn geweest dan bij de huidige 0,6%. En bij een rekenrente van 4,2% (die tot 2007 bijna standaard werd gebruikt) zouden de pensioenvoorzieningen zelfs 70% kleiner zijn geweest.

Pensioenvoorziening

De pensioenvoorziening (een reservering) van pensioenfonds PMT was volgens de balans eind 2021 ruim € 95 miljard. Bij 3% rekenrente zou deze slechts ca. € 46 miljard bedragen. Hij staat dus € 49 miljard te hoog in de balans. Een reservering gaat ten laste van het eigen vermogen en staat dus € 49 miljard te laag in de balans.
Bij een rekenrente van 4,2% zou de pensioenvoorziening van PMT ruim € 30 miljard bedragen maar hij staat voor ruim drie keer dat bedrag in de balans. Bij een rekenrente van 4,2% zou het eigen vermogen van PMT € 65 miljard hoger zijn geweest.
Vergelijkbare verhoudingen gelden ook voor PME en het pensioenfonds voor de Bouw. Alles bijeen heeft de door DNB afgedwongen rentetermijnstructuur de reserves (eigen vermogens) van de pensioenfondsen € 1.100 tot € 1.400 miljard gekost. Deze getallen worden elk jaar groter.
Om dit geld uit handen van de Nederlandse of andere overheden te houden hebben wij aan de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Hof gevraagd de jaarrekeningen van genoemde pensioenfondsen , PMT. PME en pensioenfonds Bouw te vernietigen en opnieuw te laten opstellen. In feite vragen wij daarbij om een verbod om de rentetermijnstructuur van DNB toe te passen.
DNB maakt vele slachtoffers met haar dwaze rentetermijnstructuur. Niet slechts pensioengerechtigden en premiebetalers maar ook de ondernemingen die het grootste gedeelte van de premies betalen. Financieel zijn dat de grootste slachtoffers maar emotioneel zijn natuurlijk de pensioengerechtigden en de werknemers de grootste slachtoffers.

Pieter Lakeman, voorzitter Stichting SOBI


Redactie: De DNB is ingevolge de Pensioenwet toezichthouder op de pensioenfondsen. M.a.w. moet samen met de Minister van Financiën beoordelen of de wet wel juist wordt toegepast. De DNB heeft zich echter al jaren een functie als beheerder aangemeten en verplicht samen met het Ministerie van Financiën daarnaast om voor de verplichtingen naar de toekomst een veel lagere rekenrente te hanteren dan de gemiddelde jaarlijkse rendement van het vermogen van 7%.
Niet alleen dat het vermogen dus onnodig wordt verlaagd, maar met een te lage rekenrente worden ook de pensioenen jarenlang niet verhoogd.