Rekenrente


1. Rekenrente   4 mei 2023
4 mei 2023  |  , , , ,
... onjuiste balansen op te stellen Voor het jaarverslag 2021 werden de pensioenfondsen verplicht een rekenrente van ca 0,6% gebruiken. Wanneer 3% rekenrente gebruikt zou zijn zouden de ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... ouder worden voor pensioenen een probleem is? Even een tussendoortje, ja ook in Singapore. Te lage rekenrentes, geen indexatie, doorwerken tot je 70 of 75 jaar bent… Alle opties, varianten en ...

3. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... van de lage rentestand. Het aankopen van pensioen op pensioendatum tegen de thans zeer lage rekenrente heeft gevolgen voor de gehele uitkeringsfase. Dit wetsvoorstel moet deze problematiek ...

4. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... ook binnen de pensioenmarkt Dure adviseurs pensioenfondsen leveren geen extra rendement op Rekenrente wat is dat? Nederland rijkste land van de wereld Nederland is het rijkste land van de ...

5. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... Veel belangrijker is om de vermaledijde rekenrente FTK (Draghi-dictaat) de nek om te draaien en over te gaan op uitvoering van Art.126 ...

6. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... obligaties of andere leningen is stompzinnig) dan nog willen Knot en Koolmees vasthouden aan een rekenrente van 1% en lager om de verplichtingen naar de toekomst toe te berekenen. Uitbreiding ...

7. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de pensioenen niet mee met de lonen Lage rente is moordend Primeur pensioenkorting 2016 Variabele rekenrente voor pensioenfondsen leidt tot maatschappelijke onrust We hebben helemaal geen ...

8. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
12 december 2023  |  , , , , , , ,
... worden gekort, terwijl er tegelijkertijd nog nooit zoveel “geld” in kas heeft gezeten. De rekenrente is de rente waarmee fondsen toekomstige verplichtingen waarderen (afgeleid van rentes ...

9. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
19 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 4 Arbeidsrecht Ketenregeling, ZZP en Wet DBA 5 Pensioen Aansluitplicht 6 Pensioen Indexatie en rekenrente 7 Vraagbaak Autokosten buitenland 8 Vraagbaak Elektra voor privé auto ...

10. Netto pensioen   13 september 2014
9 januari 2020  |  , , , ,
... staffel uit bijlage 1 van het staffelbesluit (staffel 4). In deze staffel wordt uitgegaan van een rekenrente van 4%. Vanuit de praktijk wordt gepleit voor een staffel met een rekenrente van 3% ...

11. Nooit veranderde er zoveel aan de oudedagsvoorziening.   4 juni 2023
4 juni 2023  |  ,
... van de pensioenen meer afhankelijk te maken van de beleggingsresultaten i.p.v. de ridicule rekenrente, kan toch ook toegepast worden zonder het hele stelsel aan te passen? ...

12. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... eis geldt voor het overbruggingspensioen. * Actuarieel rekenen heeft te maken met gegevens zoals rekenrente, sterftekansen, arbeidsongeschiktheidskansen, loonontwikkeling en kosten die gebruikt ...

13. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... met lage rentes - hadden we een ander toetsingskader geschreven. De discussie gaat nu erg over de rekenrente. Die discussie is gepolariseerd. Toen ik tien jaar geleden begon, was er nauwelijks ...

14. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... in 2011 in een brief aan de Kamer heeft aangeboden. Veel belangrijker is om de vermaledijde rekenrente FTK (Draghi-dictaat) de nek om te draaien en over te gaan op uitvoering van Art.126 ...

15. Pensioenen opbouwpercentage (tabellen)   30 maart 2009
19 oktober 2021  |  , , , , ,
... premie moet worden aangepast (lees: verlaagd). In de praktijk worden premiestaffels met een rekenrente van 4% en 3% gebruikt. De volgende premiestaffels worden per 1 januari 2018 als volgt ...

16. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... naar Tweede Kamer Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Veranderen rekenrente is geen oplossing voor pensioenproblemen Deel zittende pensioenbestuurders komt niet ...

17. Premiebasissysteem (beschikbaar premiestelsel)   20 maart 2009
25 december 2019  |  , , ,
... met een pensioenuitkering via de middelloonregeling (DB-regeling) is groot: uitgaande van 3% rekenrente kan dezelfde 40-jarige werknemer met een modaal inkomen en een middelloonregeling op ...

18. Premiestaffels netto pensioenregeling (tabellen)   2 november 2014
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... 33 863, nr. 30), zal voor de netto pensioenregeling zowel een premiestaffel op basis van een rekenrente van 4% als een premiestaffel op basis van een rekenrente van 3% met een ...

19. Waardeoverdracht   20 maart 2009
22 maart 2021  |  , , , , , , , ,
... verplichte waardeoverdracht pensioen kleine werkgevers Beslissing waardeoverdracht Toezicht AFM Rekenrente Verbod waardeoverdracht bij te lage dekkingsgraad Vrijwillig recht op waardeoverdracht ...

20. We hebben helemaal geen pensioenprobleem, maar ook geen staatsschuld!   19 oktober 2019
19 oktober 2019  | 
... is dat € 150.000 en bij het reële rendement van 7,5 procent € 407.000! De 1,6 procent rekenrente die de staat ons opdringt, is dus onzin. De vraag is wie daar achter zit. Ik denk de ...

21. Rekenrente wankelt   26 februari 2020
26 februari 2020  | In het Nieuws  | Fred Barkhuis  | , ,
... sturen aan op een grote uitruil waarbij minister Koolmees (Sociale Zaken) bereid is de rekenrente af te schaffen en vakbonden pensioenzekerheden opgeven. Wordt ...

22. Verhogen rekenrente leidt tot generatie-effecten   30 januari 2017
1 februari 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiële positie van pensioenfondsen verbetert. Het kabinet vindt dat jong én oud op een goed pensioen ...

23. Wordt de rekenrente eindelijk afgeschaft?   26 februari 2020
26 februari 2020  | Telegraaf  | Andries Bongers  | , , , , , , , ,
Het schijnt dat in de lopende pensioenonderhandelingen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst af te schaffen. In ruil daarvoor zou dan de zogenoemde pensioenaanspraak, ...

24. Veranderen rekenrente is geen oplossing voor pensioenproblemen   10 november 2016
11 november 2016  | ANP  | Fred Barkhuis  | , ,
Een vaste rekenrente van bijvoorbeeld 4 procent lijkt op korte termijn aantrekkelijk omdat de pensioenen dan niet gekort hoeven te worden, maar als de rente lange tijd laag blijft, is er te weinig ...

25. FNV eist hogere rekenrente bij pensioenakkoord   29 oktober 2018
31 oktober 2018  | Nu.nl  | Fred Barkhuis  | , , ,
De rekenrente wordt gebruikt om te berekenen of fondsen ook in de toekomst genoeg geld in de pot hebben. Omdat de rente nu laag is, moeten fondsen zich kunstmatig arm rekenen. Dat kan ertoe leiden ...


Bekijk items: 1 tot 25 (104 totaal)