Art 126


1. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... werknemer samen verantwoordelijk voor het welzijn, de gezondheid en veiligheid op het bedrijf. De artikelen 3, 4, 5 en 8 beschrijven de verantwoordelijkheid van de werkgever en artikel 11 ...

2. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... de werknemer uitoefent; hij is gedurende 104 weken arbeidsongeschikt geweest. Normaal gesproken start de WIA-uitkering als de werknemer 2 jaar ziek is. Als duidelijk is dat de werknemer niet meer ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vergaderen Feiten en fabels over de second opinion Geef elke werkende toegang tot een arbeidsarts Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde jaarverslag 2016 Scan Veilig Gedrag Overzicht ...

4. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en IOAW, IOAZ of bijstandsuitkering voor zelfstandigen? Personen met een bijstandsuitkering, 4e kwartaal 2023 Vangnet De Wet Werk en Bijstand (Wwb) is een vangnet voor mensen die tijdelijk ...

5. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
... houden rekening met alle rechtsgebieden en zijn uitvoerig onderbouwd met de bijbehorende wetsartikelen, literatuur en jurisprudentie. Ondersteund met een groot aantal praktijkvoorbeelden, ...

6. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
26 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kost geen banen Baanwissel onderzoek onder Nederlanders 2017 Arbeidsmarkt verslechtert Derde kwartaal 2017: record aantal openstaande vacatures voor werknemers Ruim 12.500 extra banen dankzij ...

7. Cijfers Europa en daarbuiten   11 november 2012
20 februari 2020  |  , , , , ,
... aanpassingen van de uitgaven onvermijdelijk zijn, tezamen met grotere inspanningen om de arbeidsparticipatie en de productiviteit te vergroten. (Bron: Witboek Pensioenen 2012) Nederlandse ...

8. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... volgens afroommethode onjuist Bedrijfsfinanciering met eigen vermogen binnenkort aftrekbaar Start-ups en gebruikelijk loon 2017 Minimumloon innovatieve DGA Scholingskosten niet aftrekbaar ...

9. Diverse prestaties   30 oktober 2017
6 december 2019  |  ,
... als wegbeheerder en eigenaar van de busbaan, de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer en Vialis als partner in verkeerstechnologie. De proef onderstreept de ambities van Nederland als testland voor ...

10. e-HRM   22 november 2010
4 november 2020  |  , , , , ,
... Personeel & Organisatie HRM-portal Application service providing (ASP) ERP HR-apps voor smartphones Woordenlijst Personal branding Terug naar de mens Narrow casting systeem Aan de slag ...

11. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... je vrije dag is? Moet je een training volgen die gepland is op jouw vrije dag? Van fulltime naar parttime Zonder dat de aanspraak op het pensioen wordt belast, kun je met het deeltijdpensioen ...

12. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... Auto’s moeten in EU vanaf 2030 veel schoner Brussel: loonkloof man-vrouw onaanvaardbaar EU zet vaart achter verbod op wegwerpplastic Extra eisen van Europees Parlement aan arbeidscontracten ...

13. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
... ESF-subsidies Europese Grondwet aanvankelijk verworpen Tweede Kamer neemt motie 'rode kaart' aan Rode kaart komt er mogelijk toch Mogelijke gevolgen Brexit Tweede Kamer moet verdragen ...

14. Financieel, fiscaal   1 juli 2018
8 mei 2021  |  , , , ,
... Qredits Meer grote bedrijven achter Betaalme.nu Structureel meer geld voor snellere groei startups en MKB MKB te laat betalen, kost grote bedrijven rente Boete voor te laat betalen werkt ...

15. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... naar wetten: bij contracting wordt gesteld dat er geen sprake is van uitzenden van personeel (artikel 7:690 BW), maar van aanneming van werk (artikel 7:750 lid 1 BW) dan wel een overeenkomst ...

16. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... vrouwen bij flexwerkers gedaald Het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen is in het eerste kwartaal van 2016 zo’n vier procent afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Tentoo onder zo’n ...

17. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
... stoffen Iemand at groente en fruit uit eigen tuin en heeft nu leukemie Bedrijven en bedrijfsartsen ontduiken wet veilig werken kankerverwekkende stoffen Een miljoen Nederlanders heeft te ...

18. Heffingskortingen   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , ,
... voor miljoenen Nederlanders Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Wijzigingen 2015 Naslag Instrumenten Participatiewet op de schop Belastingplan 2016 Geen alleenstaande-ouderkorting als kind niet op ...

19. Het Nieuwe Werken (HNW)   19 december 2010
24 juli 2020  |  , , , ,
... van Het Nieuwe Werken (HNW) Nadelen van Het Nieuwe Werken (HNW) Situationeel gebruik Full- of parttime Werktijden Werkkostenregeling spelbreker? Instemming OR Flexplek Bring Your Own Device ...

20. Hitte   20 juni 2019
12 augustus 2020  |  , , , ,
... Thuiswerken in hitte niet verantwoordelijkheid werkgever Hitte en eenzaamheid per gemeente in kaart gebracht CAO Per CAO is vastgelegd dat dakdekkers volgens een tropenrooster werken als de ...

21. Human Resources Management (1990-1995)   20 maart 2009
26 juli 2023  |  ,
... De voorbereidingsfase is afgerond en in de zomer van 2014 zijn de eerste zelfsturende teams van start gegaan. Het totale proces naar zelfsturing ronden we af in 2018. De komende jaren werken we ...

22. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... groot verschil! Geld uit pensioenkas naar overheids- of bedrijfskas Afstempelen Waarde- en welvaartsvast Voorlichting over aanspraken Stijging levensverwachting Pensioenen maximaal 7 procent ...

23. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
12 december 2023  |  , , , , , , ,
... in gang Het kabinet zet zelf een aantal pensioenwijzigingen* in gang die de coalitiepartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken. De vakbonden zijn hier niet bij betrokken. Die ...

24. Later met pensioen   30 september 2010
10 november 2023  |  , , , , ,
... van de omvang van de gewerkte uren door te geven; de pensioenuitvoerder administreert en bewaart de hierboven genoemde verklaringen en overlegt die op verzoek aan de inspecteur; als de ...

25. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... Uitstel coulanceregime en lage premie bij overwerk Geen bezoek voor verpleeghuisbewoners Martin van Rijn tijdelijk nieuwe minister voor Medische Zorg Ouders krijgen eigen bijdrage ...


Bekijk items: 1 tot 25 (73 totaal)