Actuarieel Genootschap


1. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... man bijna 73 jaar en vrouw 80 jaar en in 2016 (afgerond) man 90 en vrouw 93 jaar (Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) . En we zullen naar verwachting gemiddeld nog ouder worden. Maar ook ...

2. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... op de bevolkingsgroei, een waarheid als een koe. Uit de Prognosetafel AG2016 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) blijkt dat van zowel vrouwen als mannen de sterftekansen nog steeds ...

3. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... augustus naar 95% in september. De meevaller van ongeveer 2% door de nieuwe Prognosetafel die het Actuarieel Genootschap vorig maand publiceerde, is hierin al meegenomen. Deze meevaller wordt ...

4. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... actuariële* korting plaats te vinden. Deze fiscale eis geldt voor het overbruggingspensioen. * Actuarieel rekenen heeft te maken met gegevens zoals rekenrente, sterftekansen, ...

5. Actuarissen: AOW-leeftijd kan vijf jaar later stijgen naar 67   5 juni 2018
7 juni 2018  | FD & HR-kiosk  | Andries Bongers  | ,
... later, betogen de actuarissen in een artikel dat binnenkort verschijnt in het huisblad van het Actuarieel Genootschap. *Al in 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer, dat de ...

6. Cijfers dekkingsgraad september 2020   2 oktober 2020
5 oktober 2020  | AON  | Fred Barkhuis  | , , ,
... augustus naar 95% in september. De meevaller van ongeveer 2% door de nieuwe Prognosetafel die het Actuarieel Genootschap vorig maand publiceerde, is hierin al meegenomen. Deze meevaller wordt ...

7. ​Gedaalde levensverwachting   6 oktober 2020
8 oktober 2020  | CMHF  | Fred Barkhuis  | , , ,
Op 9 september 2020 publiceerde het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe levensverwachting prognosetafels. We waren gewend geraakt aan een steeds maar stijgende levensverwachting maar ...

8. Gevolgen van COVID-19 niet in de sterftecijfers verwerkt   24 september 2020
28 september 2020  | PwC  | Fred Barkhuis  | , , ,
... onzeker wat de gevolgen van de COVID-19 pandemie op lange-termijn sterfteprojecties zal zijn. Het Actuarieel Genootschap heeft daarom besloten de voorspelling, die gebaseerd is op informatie tot ...

9. Levensverwachting blijf stijgen   14 september 2016
16 september 2016  | Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG)  | Fred Barkhuis  | , ,
Op basis van de laatste inzichten bedraagt de levensverwachting van een in 2016 geboren meisje 93,0 jaar en van een in 2016 geboren jongen 90,1 jaar.


9 items