Betaaldatum


1. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Korte voorgeschiedenis Doel Wie zijn verzekerd? Inhoudingen Ingangsdatum AOW Ingangsdatum aanvullende pensioen(en) Hoogte AOW-uitkering Gezinssamenstelling AOW-uitgaven en uitkeringen ...

2. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... maanden kort telefonisch uitstel van betaling. De vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de oudste openstaande aanslag. Ondanks het uitstel rekent de Belastingdienst wel ...

3. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... maart 2022 uitstel van betaling aanvragen. Het uitstel geldt voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt. Voor welke belastingaanslagen? Ondernemers kunnen bijzonder ...

4. Heffingsrente   6 november 2012
27 november 2019  |  , , ,
... berekent de invorderingsrente over de periode die begint op de 1e dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag vóór de dag dat betaald is. Belastingrente Per 1 januari 2013 ...

5. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... In de bijlage bij dit bericht is voor iedere gemeente de hoogte van het voorschot opgenomen. Betaaldatum voor het voorschot is 17 juni. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

6. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
Inhoud Vereenvoudiging jaarrekeningenrecht MKB (vanaf nov. 2015) Wetsvoorstel snellere betaling aan MKB en ZZP Wetsontwerp uiterste betaaltermijn grote ondernemingen 60 dagen Betaaltermijn ...

7. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 5)   19 juli 2020
19 juli 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
Het vijfde voorschot bedraagt in totaal € 250 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo komt hiermee op € 2,75 miljard. Betaaldatum voor het voorschot is 20 juli.


7 items