Ingangsdatum Aow


1. Vervroegen ingangsdatum pensioen en al dan niet doorwerken   27 april 2016
19 juni 2018  |  ,
... van 30 augustus 2011, nr. BLKB2011/1231M goedgekeurd dat: Bij een vervroeging van de pensioeningangsdatum vanaf de 60-jarige of latere leeftijd niet meer getoetst wordt in hoeverre de ...

2. Ontslag werknemers na ingangsdatum AOW   13 maart 2010
21 april 2017  |  ,
Uit jurisprudentie is gebleken dat rechters er van uitgaan dat medewerkers die na hun 65e doorwerken een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan. Bij ontslag zal de kantonrechtersformule daarom alleen ...

3. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... inkomen (Witteveen 2015). In dat kader is ook de goedkeuring voor het vervroegen van de ingangsdatum van pensioenuitkeringen aangepast. NB: De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. In 2021 ...

4. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Korte voorgeschiedenis Doel Wie zijn verzekerd? Inhoudingen Ingangsdatum AOW Ingangsdatum aanvullende pensioen(en) Hoogte AOW-uitkering Gezinssamenstelling AOW-uitgaven en uitkeringen ...

5. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... AOW leeftijd past niet meer in deze tijd. Iedereen kan kiezen voor een flexibele AOW, dus latere ingangsdatum AOW of ingangsdatum AOW eerder te laten samenvallen met het ingaan van het ...

6. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... moet nog aan de Tweede Kamer worden ingediend en dat kan wel tot het voorjaar duren(?). Naast de ingangsdatum van de regeling is ook over de hoogte van de premie die werkgevers gaan betalen nog ...

7. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... loon en de vakantietoeslag; aantal vakantiedagen; opzegtermijn; einddatum gelijk aan de AOW-ingangsdatum (dit betreft uiteraard een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)****. ...

8. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... niet eerder eindigen dan in het jaar waarin de rekeninghouder 89 wordt, dus twintig jaar na de ingangsdatum. Het is mogelijk een langere uitkeringsduur overeen te komen; de termijnen uit de ...

9. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... dus op de verjaardag en niet op de eerste dag van de maand. Een vergelijkbaar probleem is de ingangsdatum van het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer. Dat wordt direct na het ...

10. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... (pdf) blijkt dat dit wetsvoorstel dit najaar nog bij de Tweede Kamer komt te liggen. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is – zoals eerder ook werd aangekondigd – 1 januari 2020. ...

11. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... - onder wie Shell, Unilever, Akzo-Nobel en Philips - gaan gewoon winstbelasting betalen. De ingangsdatum is 2021. Wat overblijft is dat multinationals verliezen van alleen de Europese ...

12. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... gebied van CAO's - met de CAO-kijker een betrouwbare informatiebron rondom CAO-informatie bieden, ingangsdatum is 19 mei 2017. Een informatiebron die voor iedereen gratis toegankelijk is. Op deze ...

13. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... legt deze boete op als hij vermoedt dat de ontslagvergoeding dient om de tijd tussen ontslag en de ingangsdatum van het pensioen te overbruggen. Opleidingen Tegenover de versoepeling van de ...

14. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... op het oude en dus hogere loon. Deze regeling is alleen mogelijk in de laatste tien jaren voor de ingangsdatum van het pensioen. Dat geldt zowel voor de situatie van functieverlaging (demotie) ...

15. Demotie en deeltijd (pensioen)   20 maart 2009
22 oktober 2018  |  , ,
... mogelijk om in de tien jaren direct voorafgaand aan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioeningangsdatum in het werk een stap terug te doen zonder dat dit leidt tot een lager pensioengevend ...

16. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... uitgekeerd moeten worden. Hiervoor moeten voldoende middelen beschikbaar zijn. Aangezien de ingangsdatum van het pensioen lang van tevoren vaststaat, is het mogelijk een zodanig financieel ...

17. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid. De ingangsdatum is 1 april 2021. (Bron: AWVN, 16 nov. 2020) Lees ook Universiteit van Amsterdam. ...

18. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) Pensioen voordat AOW-leeftijd is bereikt Naslag Vervroegen ingangsdatum pensioen en al dan niet doorwerken Vervroegd pensioen bij zware beroepen verlengt ...

19. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... Onzuiver pensioen Een extreme verhoging van het salaris binnen een termijn van vijf jaar voor de ingangsdatum van het pensioen, kan door de Belastingdienst als een onzuivere pensioenregeling ...

20. Fiscalisering AOW   25 december 2012
28 december 2019  |  , ,
... de verwachte leeftijd mag worden uitgegaan. De goedkeuring betekent dat als de AOW-leeftijd na de ingangsdatum wordt verlaagd dit fiscaal geen gevolgen heeft voor al ingegaan ...

21. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
1 juli 2021  |  , , ,
Inhoud Mogelijkheden Uitstellen of vervroegen van pensioeningangsdatum Variabiliseren van pensioenaanspraken Omzetten ouderdomspensioen in partnerpensioen Deeltijdpensioen AOW-leeftijd flexibel ...

22. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
... pensioengerechtigde leeftijd vaststellen op 65 jaar - in plaats van '65 jaar' is het verstandig de ingangsdatum AOW te noemen - zoals vastgelegd in pensioenregelingen. Voorwaarde is dat de ...

23. Hulp bij keuze pensioen   17 februari 2017
7 februari 2018  |  , ,
... premieregeling sinds 1 september 2016 nog een keuze. Zij mogen – uiterlijk op de pensioeningangsdatum – kiezen tussen een vaste en variabele pensioenuitkering. Uitruilen ouderdoms- in ...

24. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
12 december 2023  |  , , , , , , ,
... leven van mensen zal weinig tot geen impact te hebben op de uitkeringstermijn, omdat de pensioeningangsdatum al is uitgesteld naar 67 jaar en deze langzaam verder zal worden uitgesteld. ...

25. Ketenbepalingen   10 april 2017
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... In deze zaak was de CAO NU van toepassing. Op grond daarvan worden – bij de bepaling van de ingangsdatum van de publiekrechtelijke aanstelling – de eerdere uitzendperiodes niet meegeteld. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (84 totaal)