Overbruggingspensioen


1. Overbruggingspensioen   20 maart 2009
13 maart 2018  |  ,
Inhoud Begrip Stimuleren door te werken Overbruggingsregeling Naslag Begrip Overbruggingspensioen is een tijdelijk ouderdomspensioen dat - bij vervroegde pensionering - ingaat op de ingangsdatum ...

2. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... voorwaarden: het loon is een VUT-uitkering, een prepensioen, een vroegpensioen, een tijdelijk overbruggingspensioen of een vervroegd ouderdomspensioen; de werkgever moet op dit loon de ...

3. Fiscalisering AOW   25 december 2012
28 december 2019  |  , ,
... de AOW-leeftijd na de ingangsdatum wordt verlaagd dit fiscaal geen gevolgen heeft voor al ingegaan overbruggingspensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen, prepensioen of overbruggingslijfrente. ...

4. Later met pensioen   30 september 2010
10 november 2023  |  , , , , ,
... van 1 januari 2017 afgeschaft. NB: Het doorwerkvereiste vervalt niet voor prepensioen en tijdelijk overbruggingspensioen. (Bron: Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz 6) Doorwerken na je 65ste is te ...

5. Nabestaandenpensioen   20 maart 2009
7 oktober 2020  |  , , , , ,
... FNV wil inkomensafhankelijk pensioen Achteraf toch partnerpensioen toekennen Nabestaanden-overbruggingspensioen voor halfwezen aangepast in 2017 Twee op de drie vrouwen bespreekt pensioen ...

6. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... dient er (wettelijk) een actuariële* korting plaats te vinden. Deze fiscale eis geldt voor het overbruggingspensioen. * Actuarieel rekenen heeft te maken met gegevens zoals rekenrente, ...

7. Overbruggingsregeling AOW   25 januari 2013
7 september 2018  |  , ,
... hij/zij op 1 januari 2013 een uitkering uit een van de volgende regelingen had: VUT, prepensioen, overbruggingspensioen of functioneel leeftijdsontslag particuliere ...

8. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen: Waardeoverdracht Gegevenslevering DNB Overbruggingspensioen Medezeggenschap kleine ondernemingen Premiebetaling op basis van feitelijk ...

9. Wet VPL   20 maart 2009
25 november 2020  |  , , ,
... Dit was een belangrijke reden de fiscale faciliëring van VUT, prepensioen en het tijdelijke overbruggingspensioen per 1 januari 2006 af te schaffen. Met andere woorden, de premies voor ...

10. Nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen aangepast in 2017   30 november 2016
2 december 2016  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | , ,
Voor halfwezen kan vanaf 1 januari 2017 weer een nabestaanden overbruggingspensioen worden toegezegd. De maximale omvang van dat nabestaanden overbruggingspensioen wordt vastgesteld op de helft van ...

11. Gewijzigde ingangsdatum pensioenen vanaf 2017    30 november 2016
1 december 2016  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | , , ,
Vanaf 1 januari 2017 mogen het ouderdomspensioen, partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen ingaan op de 1e dag van de maand waarin de werknemer de pensioenleeftijd bereikt, de maand ...

12. Overbruggingsregeling AOW verlengd tot 2023   20 oktober 2015
20 oktober 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
De tijdelijke overbruggingsregeling AOW wordt verlengd tot 1 januari 2023. Verder wordt de overbruggingsregeling AOW uitgebreid met personen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met ...

13. Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019   4 mei 2018
7 mei 2018  | Min SZW e.a.  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... Het wetsvoorstel omvat onder meer wijzigingen van de Waardeoverdracht, Gegevenslevering DNB, Overbruggingspensioen, Medezeggenschap kleine ondernemingen, Premiebetaling op basis van ...


13 items