Vut


1. Vervroegd uittreden (VUT)   20 maart 2009
22 augustus 2023  |  , , , ,
Inhoud Doelstelling Kostbaar Eindheffing VUT afgeschaft Verlofstuwmeer en regeling vervroegde uittreding Overbruggingsregeling AOW Vutter kiest voor bijbaan Gespreide, langere VUT-uitkering zonder ...

2. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... WAO-, WIA- of WW-uitkering) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid (loon, winst, VUT, vervroegd pensioen of een bovenwettelijke uitkering) blijft een deel buiten beschouwing: ...

3. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... substantieel afgenomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. (Redactie: in 2005 werd de VUT en FPU afgeschaft) In de periode 2001-2018 steeg het aantal personen dat met pensioen is met ...

4. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... Commentaar Het verschil tussen de cijfers van 2001 en 2021 is niet zo vreemd omdat in 2005 de VUT fiscaal werd afgeschaft. Daarbij zijn de pensioendata door de jaren sterk verhoogd om langer ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

6. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

7. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn geworden. (Bron: RTVUtrecht, 25 mei 2018) Autoriteit Persoonsgegevens start controles naar verwerkingsregister De ...

8. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... zitten. In dezelfde editie van 19 mei 2017 stellen VNO en MKB werkgevers, dat zij geen generieke VUT regeling wensen en naar individueel maatwerk gekeken moet worden. Maar dat hadden we toch al ...

9. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... overgangsrecht voor het zittend bestand. Voor mensen die per 1-1-2013 nu reeds deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW ...

10. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

11. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (hierna: VPL) van kracht ...

12. Centraal Aanspreekpunt Pensioenen   18 juli 2014
25 januari 2020  |  ,
... en regelgeving de complete parlementaire geschiedenis van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling. Bovendien kunt u via het onderdeel ...

13. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 65 procent. Hierbij heeft beleid waarschijnlijk een rol gespeeld – zoals het afschaffen van de VUT- en prepensioenregelingen – maar ook de stijging van de opleidingsniveaus en van de ...

14. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Ruime mogelijkheden in het verleden VUT Prepensioen Regeling voor vervroegde uittreden Deeltijdpensioen WW-uitkering niet in gevaar Ouderenregeling CAO Grootmetaal Tijdelijke ...

15. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

16. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  , , , ,
... Verplicht of keuze Bij onder andere de loonbestanddelen spaarloon, werkgeversbijdrage bij bepaalde VUT- en prepensioenregelingen en excessieve vertrekvergoedingen is de werkgever verplicht ...

17. Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief (tabellen)   30 maart 2009
19 oktober 2021  |  , , , ,
... is de RVU-eindheffing van 52%, die verschuldigd is over ontslaguitkeringen die als een verkapte VUT worden aangemerkt. Kenmerkend voor de pseudo-eindheffing is dat deze niet in plaats komen van ...

18. Eindheffing werknemers 55 jaar en ouder   13 maart 2010
9 november 2017  |  , , ,
... tot 52%. Deze maatregel is genomen omdat een dergelijke regeling sterk doet denken aan een VUT-uitkering. Wanneer werknemers worden ontslagen wegens een reorganisatie of wegens ...

19. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
1 juli 2021  |  , , ,
... In dezelfde editie van 19 mei 2017 stellen VNO en MKB werkgevers, dat zij geen generieke VUT regeling wensen en naar individueel maatwerk gekeken moet worden. Maar dat hadden we toch al ...

20. Gevaarlijk werk   15 mei 2014
24 september 2019  |  ,
Inhoud Begrip en oorzaken Organisatie Cijfers 2013 Enquête Gevaarlijke jobs die goed betalen Meeste bedrijfsongevallen bij metaalwerkers en bouwvakkers Veel ongelukken bij werken met heftruck ...

21. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... bij de percentages het woord 'minder' vervangen door 'niet meer'. 19.4.2 01-04-2015 In de alinea 'VUT-regelingen' hebben we toegevoegd dat u ook 52% eindheffing moet berekenen over de uitkeringen ...

22. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... een aandachtspunt toegevoegd (naam van de rubriek 'pseudo-eindheffing VUT' nog niet aangepast) de titel en de 1e zin van het 2e aandachtspunt verbeterd (AOW'ers zijn ...

23. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... die in 2014 stijgt naar 67 jaar, blijft ongewijzigd. Personen die per 1 januari 2013 al een VUT-uitkering of prepensioen ontvangen, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de versnelde ...

24. Hulp bij keuze pensioen   17 februari 2017
7 februari 2018  |  , ,
... Soms had een werknemer geluk en kon hij eerder stoppen met werken. Hoe anders is Prepensioen- en VUT-regelingen bestaan niet meer, de AOW-leeftijd stijgt elk jaar en is nooit meer gelijk aan de ...

25. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... van het inkomen uit arbeid (een baan), of inkomen in verband met arbeid (een sociale uitkering of VUT) Pensioenwetten Rechtsbijstand Hogere eigen bijdrage is via een staffel afhankelijk van het ...


Bekijk items: 1 tot 25 (115 totaal)