Deeltijdpensioen


1. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... AOW of ingangsdatum AOW eerder te laten samenvallen met het ingaan van het aanvullend vroeg- of deeltijdpensioen. De hoogte van de uitkering verandert mee. Twee voorwaarden: Ten eerste moet de ...

2. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... kunnen ze fiscaal voordelig sparen voor bijvoorbeeld scholing, verlof voor (mantel)zorgtaken of deeltijdpensioen. Deelnemers mogen tot € 20.000 fiscaal gefaciliteerd sparen. Ze mogen ...

3. Demotie en deeltijd (pensioen)   20 maart 2009
22 oktober 2018  |  , ,
... loon Opbouw pensioengevend loon Bovenmatig pensioen Voorbeeld berekening gewogen deeltijdfactor Deeltijdpensioen steeds populairder Pensioengevend loon Een loonsverlaging leidt niet altijd tot ...

4. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Ruime mogelijkheden in het verleden VUT Prepensioen Regeling voor vervroegde uittreden Deeltijdpensioen WW-uitkering niet in gevaar Ouderenregeling CAO Grootmetaal Tijdelijke ...

5. Flexibele AOW   5 februari 2017
14 december 2019  |  , , , ,
... pensioen zullen goed wettelijk worden gefaciliteerd. Het fiscale nadeel van vervroegd met deeltijdpensioen gaan verdwijnt ook. Ook in de cao moet deeltijdpensioen meer aandacht krijgen en ...

6. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
1 juli 2021  |  , , ,
... Variabiliseren van pensioenaanspraken Omzetten ouderdomspensioen in partnerpensioen Deeltijdpensioen AOW-leeftijd flexibel voor iedereen AOW- en pensioenleeftijd flexibel voor ...

7. Hulp bij keuze pensioen   17 februari 2017
7 februari 2018  |  , ,
... vindt dat zijn werkgever voldoende pensioeninformatie biedt. Bovendien geeft 40 procent aan dat ‘deeltijdpensioen’ een belangrijke afweging is voor het kiezen van een nieuwe baan. Aan de slag ...

8. Levensloopregeling   9 maart 2012
17 september 2021  |  , , , , , ,
... waarmee belastingvriendelijk gespaard zou kunnen worden voor bijvoorbeeld verlof, scholing of deeltijdpensioen. De nieuwe coalitiepartijen VVD en PvdA hebben echter besloten deze regeling te ...

9. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... levensverwachting moet dan ook worden aangepast en we moeten veel meer inzetten op maatwerk, zoals deeltijdpensioen, waar dat nodig is.' (Bron en meer: VNO-NCW, 11 feb. 2019) Nederlander overschat ...

10. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... (een deel van) het geld dat zij sparen in de nieuwe vitaliteitsregeling ook inzetten om met deeltijdpensioen te gaan of eerder te stoppen met werken. ¹ Pensioenfonds ABP gaat de premies in ...

11. Pensioenplicht?   11 maart 2010
30 januari 2024  |  , , , , , , , , ,
... keuze voor een pensioenuitvoerder vrij is.' Een ander opvallende uitslag van het onderzoek is dat deeltijdpensioen - dat is op latere leeftijd eerst enkele dagen per week met pensioen gaan - de ...

12. Samenloop Pensioen en een uitkering.   28 september 2016
3 augustus 2021  |  , , , , , , , ,
... Sinds 1 juli 2015 is er een drietal uitzonderingen op deze regel in de wet opgenomen, t.w.: Een deeltijdpensioen wordt niet verrekend met de WW-uitkering voor zover dat deeltijdpensioen ...

13. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... volledig wordt verrekend met de WW-uitkering. Er zijn enkele uitzonderingen: Een werknemer die met deeltijdpensioen gaat en wiens (resterende) dienstbetrekking vervolgens eindigt. Op de ...

14. Deeltijdpensioen steeds populairder   12 juni 2016
16 juni 2016  | FD  | Fred Barkhuis  | ,
Grootste reden voor de verhoogde animo voor de regelingen is het halen van de AOW-leeftijd, omdat helemaal stoppen voor velen er financieel niet in zit. Daarbij lopen veel vervroegd ...

15. Is het deeltijdpensioen ook bij mij van toepassing?   1 februari 2017
16 januari 2017  | , , ,
Vraag Ik ben inmiddels 62 jaar en vindt op het internet berichten over deeltijdpensioen. Het lijkt er echter op de deze regeling slechts voor bepaalde instellingen van toepassing is. Mag iedereen ...

16. Wordt mijn deeltijdpensioen van mijn WW-uitkering afgetrokken?   15 mei 2018
27 maart 2018  | , ,
... ik een WW uitkering. Om aanspraak te kunnen maken op mijn voorwaardelijke pensioen (ABP) moet ik deeltijdpensioen opnemen. Dit wordt echter door het UWV van mijn uitkering afgetrokken. Ik ben ...

17. Geen korting WW-uitkering bij deeltijdpensioen   16 februari 2012
16 februari 2012  | Tweede Kamer  | Fred Barkhuis  | , , ,
Minister Kamp kondigde aan te regelen dat oudere deeltijdwerkers recht blijven houden op de werkloosheidsuitkering voor het deel dat ze werkten, ook al hebben ze inkomen uit pensioen. De regeling, ...

18. Alles of niets?   8 augustus 2019
8 augustus 2019  | Pensioenoplossingen bij ontslag  | Dirk Jan Plate  | , , , , ,
... gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’. De baten kunnen opwegen tegen de kosten Een deeltijdpensioen aansluitend op, of soms reeds een maand voor, ontslag in laten gaan kan een ...

19. De vervroegd uittredende werknemer – en zijn/haar partner(s)   17 augustus 2021
17 augustus 2021  | Gommer&Partners  | Michiel van Slagmaat  | , , , , ,
... werknemer is toepassing van de RVU-regeling aldus interessant. Bovendien kan de regeling ook voor deeltijdpensioen worden benut. De regeling vormt (indirect) een antwoord op het voorkomen van ...

20. Demotie maakt duurzaam inzetbaar.   19 mei 2021
19 mei 2021  | Pensioenlogica.nl  | Dirk Jan Plate  | , , , , , , , ,
... van het pensioen op te nemen. De voordelen van in deeltijd werken al dan niet gecombineerd met een deeltijdpensioen genieten weinig bekendheid. Toch is het een interessante optie waarbij altijd ...

21. Ik heb een WW-uitkering en wordt gekort omdat ik pensioen ontvang. Is dat correct?   22 oktober 2018
2 juli 2018  | , , ,
... Sinds 1 juli 2015 is er een drietal uitzonderingen op deze regel in de wet opgenomen, t.w.: Een deeltijdpensioen wordt niet verrekend met de WW-uitkering voor zover dat deeltijdpensioen ...

22. Minder werken vanaf pakweg 60 jaar, een dagdroom of een reële wens?   4 juli 2018
4 juli 2018  | Dirk Jan Plate  | 
Het moet wel realistisch blijven. Weet u hoeveel geld er nodig is om helemaal met werken te stoppen vanaf ongeveer 60e jaar? Als u dat weet, stelde de Universiteit Maastricht, dan is het niet ...

23. Minder werken voorafgaand aan pensioen   7 november 2018
7 november 2018  | Dirk Jan Plate  | , , , ,
... (deels) af te lossen; • het afsluiten van een aanvullende lijfrente en/of spaarproduct; • met deeltijdpensioen te gaan; en/of • te beleggen of gespaarde vrije dagen op te nemen. In het ...

24. Nieuwe paragraaf over flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
18 maart 2013  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | ,
... hogere uitkering en daarna lager of andersom), omgezet in meer partnerpensioen (of andersom) en deeltijdpensioen. De keuze lijkt vaak op koffiedik ...

25. Pensioen wordt gekort op de WW-uitkering   8 juni 2020
8 juni 2020  | Pensioenlogica.nl  | Dirk Jan Plate  | , , , ,
... verdiensten en dat er geen sprake is van één van de onderstaande uitzonderingsmogelijkheden: Deeltijdpensioen. Een eerder verlies aan arbeidsuren uit dezelfde (resterende) dienstbetrekking ...


Bekijk items: 1 tot 25 (31 totaal)