Minder werken vanaf pakweg 60 jaar, een dagdroom of een reële wens?

Opinie |  wo 4 jul 2018  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Deeltijdpensioen

Het moet wel realistisch blijven. Weet u hoeveel geld er nodig is om helemaal met werken te stoppen vanaf ongeveer 60e jaar? Als u dat weet, stelde de Universiteit Maastricht, dan is het niet vreemd dat hoger opgeleiden -  die in het algemeen meer verdienen -  zich deze luxe eerder kunnen veroorloven. In het algemeen verdienen hoger opgeleiden meer, wat hen in staat stelt meer te kunnen sparen.

Maar doen zij dat ook? Tevens past een geleidelijk afbouw van de te werken uren mijns inziens veel meer bij deze tijd én kan de overgang onafhankelijk van iemands opleidingsniveau uitvoerbaar zijn. Een plan om eerder de werkuren te verminderen heeft als positief neveneffect dat de werknemer (of zelfstandig ondernemer) zich moet blijven ontwikkelen en niet naar het einde van zijn loopbaan snakt. De arbeidsmarkt trekt weer aan, dus is het nu misschien wel de beste tijd om te veranderen (eventueel binnen de huidige werkkring). Op meerdere sites wordt gesuggereerd dat het ‘echte genieten’ pas begint als er volledig kan worden gestopt met werken. Mijn inziens is dát pas armoede.

Pensioen heeft met dit alles minder van doen als dat u wellicht zou denken. Pensioen is immers voor later, minder of helemaal stoppen met werken voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd komt ‘eerder’. Tot  enkele decennia geleden was ‘eerder’ in sommige branches gebruikelijk, inmiddels weet u wel beter; ‘eerder’ is een luxe. Voor de meesten onder ons betekent dat keuzes maken. ‘I want it all’ of beseft u dat een mooi leven niet duur hoeft te zijn. Het is een misverstand dat een totaal pensioeninkomen van ‘slechts’ 50% van het huidige inkomen automatisch tot een karige oude dag leidt. Misschien zijn de financiële behoeften van de pensioengerechtigde wel veel lager dan het inkomen tijdens de actieve carrière. Vervolgens bent u van het overschot gaan sparen waardoor u eerder minder kan gaan werken. Stel uzelf de vraag: ‘Hoeveel heb ik nodig en hoeveel kan ik ouderwets bij elkaar sparen?’ Het beschikbare geld en uw behoeften bepalen de parttime-pensioenleeftijd. Of u heeft de hypotheek (bijna) afgelost en wilt goedkoper wonen. Dat levert ook weer extra spaargeld op.

Het is een misverstand dat een totaal pensioeninkomen van ‘slechts’ 50% van het huidige inkomen automatisch tot een karige oude dag leidt.


Daarnaast bieden veel pensioenregelingen, eerder gereserveerde ontslagvergoedingen en/of een generatiepact op collectief niveau een scala van planningsinstrumenten. Daar ga ik graag in een andere column op door.


Sparen is best lastig. Sterker nog, het wordt ontmoedigd. Geconsumeerd moet er worden en anders lenen we er wel voor. Het geld moet immers blijven rollen, de economie moet blijven groeien en zo kan ik nog wel even doorgaan met het citeren van slecht onderbouwde oneliners. Om gedeeltelijk of volledig eerder te kunnen stoppen met werken, moet u tegen deze stromingen in blijven roeien. Concentreert u op de stip aan de horizon en roei om de obstakels op uw vaarroute heen. Een behouden vaart toegewenst.

Dirk Jan Plate

Dirk Jan Plate Meer info

Als pensioenspecialist lost Dirk-Jan Plate graag afwijkende pensioenvraagstukken op. Dirk-Jan volgde de postacademische leergangen Pensioenrecht (CPC) en Fiscaal Pensioenrecht, beiden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de pensioenmaster aan de Oysterwyck Hogeschool Tilburg (MPLA). Hij is auteur van het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’ (Uitgeverij Paris,  tweede volledig geactualiseerde editie verschijnt in mei 2020). Hij is de specialist voor dit soort vraagstukken en de sparringpartner voor de HRM-manager, arbeidsjurist/advocaat, vakbond, werkgever, ondernemingsraad of de individuele werknemer.
Contact met Pensioenlogica.nl Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: