Moet ik als parttimer net zoveel verplichte ATV-dagen inleveren?    Wordt mijn vervroegd pensioen gekort op de IVA-uitkering? 

Is het deeltijdpensioen ook bij mij van toepassing?

Vraagbaak  |  16 januari 2017  |  Trefwoorden: Deeltijdpensioen, Deeltijd, Waa, Wet Aanpassing Arbeidsduur

Vraag

Ik ben inmiddels 62 jaar en vindt op het internet berichten over deeltijdpensioen. Het lijkt er echter op de deze regeling slechts voor bepaalde instellingen van toepassing is.  Mag iedereen hier gebruik van maken?
In de ouderen regeling wordt ook gesproken over vrijstelling van werkzaamheden. Het lijkt er dus op dat ik minder uren zou hoeven te maken en de mindering van de uren deels gecompenseerd kan krijgen.  Dit zou natuurlijk helemaal ideaal zijn, wat afbouwen, toch de kennis aan het bedrijf geven en dit niet geheel zelf te hoeven dragen door minder uren uitbetaald te krijgen. Het risico voor ziekte en dan 70% over te houden, wordt hiermee ook iets beter draagbaar.  

Antwoord

In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat iedere medewerker een verzoek kan indienen om in deeltijd te gaan werken (minder uren etc.)
Met ingang van 1 juli 2000 is de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) voor zowel het bedrijfsleven als de overheid ingegaan. Dit houdt in dat de werknemer de mogelijkheid wordt geboden een verzoek bij zijn werkgever te doen om minder of meer te gaan werken. Deeltijd werken mag dus iedereen. Deeltijdpensioen geldt alleen, wanneer het pensioenfonds een dergelijke regeling heeft. Het pensioen dat uitgekeerd gaat worden voor jouw 66e jaar, wordt voor een deel gekort op het pensioen na jouw 66e. De vraag is dus of het pensioenfonds c.q. pensioenverzekeraar een dergelijke regeling heeft van “deeltijdpensioen”. Je zult het daar moeten navragen.
 
 
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moet ik als parttimer net zoveel verplichte ATV-dagen inleveren?    Wordt mijn vervroegd pensioen gekort op de IVA-uitkering?