Mogen de verlofuren van een geplande vakantie die door ziekte niet is doorgegaan toch worden afgeboekt?    Is het deeltijdpensioen ook bij mij van toepassing? 

Moet ik als parttimer net zoveel verplichte ATV-dagen inleveren?

Vraagbaak  |  13 januari 2017  |  Trefwoorden: ATV, ADV, Erkende feestdag, Parttime

Vraag

Mijn baas heeft voor dit jaar atv-uren vastgelegd, wat er op neer komt dat ik, als parttimer, uren tekort kom om aan al deze ATV te kunnen deelnemen. Ik moet voor de uren die ik tekort kom nu verlofuren inleveren.
Ik vraag me af of dat wettelijk is toegestaan, dat ik daartoe verplicht word.
Ik werk 60% en wel de laatste 3 dagen van de week.
Het ligt er dan maar aan of de vastgestelde ATV-dagen in het begin of het eind van de week gepland zijn.
Bijvoorbeeld de dag na Hemelvaart en de dag na Koningsdag (beiden vrijdagen) zijn dat gelijk twee volle dagen die er af gaan. Dat telt in verhouding zwaarder dan wanneer je een volle week werkt.
Of kan zelfs heel gunstig uitvallen voor degene die bijvoorbeeld de eerste drie dagen van de week werkt. Die werkt immers die geplande ATV-dagen niet en hoeft dus niets in te leveren.
Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel.
 
Ik heb inmiddels het voorstel gekregen van mijn baas om op een bepaalde ATV-dag toch te komen werken. Die uren kan ik dan opnemen als het mij schikt. Dat compenseert dan weer mijn ingeleverde verlof-uren. 

Antwoord 

Ik  begrijp dat uw werkgever een aantal ATV dagen heeft vastgelegd, waarbij het bedrijf gesloten is. U moet dan ook een deel van uw verlof inleveren.
Maar u heeft dan relatief net zoveel ADV dagen als uw collega’s. M.a.w. u kunt daarvoor qua duur (lengte) toch evenveel vrije tijd opnemen.
Wanneer u 2 dagen per week werkt en een fulltime medewerker heeft 12 ADV dagen, dan heeft u 2/5 x 12 ADV dagen = 4,8 dagen.  Maar daarmee overbrugt u met uw arbeidspatroon toch ook 12 dagen. Je moet onderscheid maken tussen twee situaties:
 
  1. Wanneer een ADV/ATV op een reguliere werkdag valt, dan moet je gewoon 1 ADV dag inleveren
  2. Wanneer een erkende feestdag valt op een dag dat je normaal niet werkt, dan hoort daar compensatie voor gegeven te worden.
In een geschil dat door Commissie Gelijke Behandeling werd behandeld Is geoordeeld dat:
Al met al is uit het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling op te maken dat parttime werknemers (naar rato van hun dienstverband) in beginsel recht hebben op evenveel feestdagen als de fulltime werknemers. Slechts wanneer dit objectief gerechtvaardigd is, mag een werkgever onderscheid maken op grond van arbeidsduur. Nu daarvan in deze casus geen sprake is, zal de werkgever aan de parttime werknemer een compensatie moeten geven wanneer een erkende feestdag op een vrije parttime dag van de betreffende werknemer valt.”
 

De compensatie die je werkgever nu (na overleg) aanbiedt is in zekere zin een compensatie, maar feitelijk tijd voor tijd.
 
 
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mogen de verlofuren van een geplande vakantie die door ziekte niet is doorgegaan toch worden afgeboekt?    Is het deeltijdpensioen ook bij mij van toepassing?