Tijdelijke werknemer inhuren en betalen met cadeaubon?    Worden inkomsten partner gekort op IOAW uitkering 

Mag een werkgever een personeelslid weigeren extra verlofdagen te kopen?

Vraagbaak  |  7 december 2016  |  Trefwoorden: Parttime, Waa, Verlofreglement, Personeelsgids

Vraag

Mag een werkgever weigeren om extra verlofdagen aan een personeelslid te verkopen. Is er een maximaal aantal dagen dat je mag bij kopen?

Antwoord

Enerzijds hangt dit af van de CAO waarin soms e.e.a. is geregeld, anderzijds zegt de wet Aanpassing Arbeidsduur iets over meer of minder werken.
 
“Volgens de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) heeft een werknemer het recht om, zonder opgaaf van redenen, het aantal uren dat hij werkt aan te passen. De WAA is van toepassing op bedrijven met meer dan tien werknemers. Kleinere organisaties zijn wettelijk verplicht een eigen regeling te treffen voor aanpassing van de arbeidsduur. De mogelijkheid tot verkorting van de arbeidsduur mag hierin niet worden uitgesloten, verlenging wel. Bij een besluit over aanpassing van de arbeidsduur moet je ook het belang van de werknemer meewegen.
In veel cao's is een regeling opgenomen over de aanpassing van arbeidsduur. Als dit het geval is, hoeft u zelf geen regeling meer te treffen.
Je kunt hier meer over lezen als u klikt op de volgende link https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/deeltijd/deeltijd-inleiding#5
In feite is verlofdagen kopen hetzelfde als minder gaan werken. Ik zie niet in dat de werkgever dat zou kunnen weigeren. Wel kan de werkgever operationele problemen als reden aanvoeren, maar geen principiële en zeker geen wettelijke bezwaren.
Gaat het u om incidenteel een paar dagen bij te kopen of uw arbeidstijd feitelijk voor een jaar aan te passen?

Reactie

Dank voor je betrokkenheid. Toch nog een vraagje: Is minder werken geen structurele afspraak waaraan ik het jaar daarop volgend dan vast zit?

Antwoord

Neen, dit is niet juist, tenzij je daarna ook weer 12 dagen gaat kopen, en je dus 95% gaat werken. Oftewel dat je structureel een beetje parttime gaat werken

Vraag en reactie

Het is ongelofelijk, maar ik heb goedkeuring gekregen om 12 vakantiedagen te kopen!
Ik heb nog een vraag. De afdeling boekhouding beweert, omdat ik dus eigenlijk 95% ga werken, ik ook maar recht heb op 95% van mijn vakantiedagen. Klopt dat? Ik koop toch gewoon 12 dagen?

Antwoord

Het was makkelijker geweest, wanneer de werkgever een verlofreglement zou hebben. Daarin horen dit soort zaken beschreven te worden. (Wij van HR-kiosk maken een dergelijk reglement)
Wanneer je dagen gaat kopen is eerst de vraag: tegen welke waarde. Vaak tegen de waarde van 1 dag x 1,08 waarbij je dus het vakantiegeld ook terugbetaalt. Meestal zal het salarissysteem vanzelf op basis van het bruto loon (dat minder is geworden. Je koopt verlofdagen maar feitelijk wordt gewoon je bruto loon minder) ook een lagere vakantietoeslag berekenen.
Over de dagen dat je niet werkt bouw je ook geen verlofdagen op. Stel dat je totaal 26 dagen verlof hebt (20+6) dan is dat bij 260 werkdagen 1 dag per 10 dagen. Voor de komende periode lever je dan eenmalig 12/10 x 1 dag in = 1,2 dag aan opbouw in.
Veel werkgevers rekenen niet op die manier. E.e.a. hangt ook samen, hoe dit in het HR/Salarissysteem automatisch is geregeld.

Overigens HR-kiosk maakt voor organisaties een aangepast Verlofreglement en misschien nog beter een uitgebreide Personeelsgids.
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Tijdelijke werknemer inhuren en betalen met cadeaubon?    Worden inkomsten partner gekort op IOAW uitkering