Ik ben 80-100% afgekeurd en zit sinds 2003 in de WAO. Wanneer vindt herkeuring plaats?    Mag een werkgever een personeelslid weigeren extra verlofdagen te kopen? 

Tijdelijke werknemer inhuren en betalen met cadeaubon?

Vraagbaak  |  12 december 2016  |  Trefwoorden: Tijdelijk dienstverband, Cadeaubon

Vraag

Kan ik een tijdelijke werknemer inhuren en uitbetalen met een cadeaubon?

Antwoord

In uw vraag zitten twee aspecten opgesloten.
Een betaling uit het WKR budget (vrije ruimte van 1,2% van de loonsom) is niet werknemer gebonden. Wanneer u geen loon uitbetaald, is de tijdelijke kracht ook geen werknemer
Dat laatste betekent, dat er ook geen werknemersverzekering van toepassing is. Op de tijdelijke kracht is wel de Arbo wetgeving van toepassing.
 
M.i. dient u minstens het minimum loon uit te betalen, eventueel aangevuld met een cadeaubon.
Nog beter (maar ik ken de omstandigheden niet)  is om de tijdelijke kracht als vrijwilliger aan te merken. Voor het vrijwilligerswerk kan belastingvrij een zogenaamde vrijwilligersvergoeding worden uitbetaald. Deze vergoeding mag maximaal €150,- per maand bedragen en mag per jaar niet hoger zijn dan € 1.500  in totaal. Daarnaast mag de vrijwilliger natuurlijk niet in dienst zijn bij de organisatie.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ik ben 80-100% afgekeurd en zit sinds 2003 in de WAO. Wanneer vindt herkeuring plaats?    Mag een werkgever een personeelslid weigeren extra verlofdagen te kopen?