Wordt de vergoeding van niet opgenomen verlofdagen en de aanvulling op de IVA-uitkering gekort?    Tijdelijke werknemer inhuren en betalen met cadeaubon? 

Ik ben 80-100% afgekeurd en zit sinds 2003 in de WAO. Wanneer vindt herkeuring plaats?

Vraagbaak  |  12 december 2016  |  Trefwoorden: WAO, Herkeuring, UWV

Vraag

Ik ben op 1-3-2003 80-100% afgekeurd en in de WAO gekomen. In december 2004 ben ik herkeurd en wederom 80-100% afgekeurd.
Sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer contact gehad met UWV en is mijn situatie niet veranderd. Ik ben in 1971 geboren en nu 45 jaar.
Het is mij onduidelijk wat op dit moment gaande is, ik heb begrepen dat er grote achterstand is bij herkeuringen, maar ik weet niet of dit gaat om de herkeuringen van WIA of WAO, ik weet alleen dat ik destijds dus twee keer ben afgekeurd. Eerlijk gezegd ben ik doodsbang geworden door de onzekerheid en ik durf mijn vragen niet aan het UWV te stellen.
Hebt u een idee over wat ik kan verwachten?
 

Antwoord

U bent op 1 juli 2004 jonger dan 50 jaar. Dan kan UWV u oproepen om te bekijken of u toch méér kunt dan tot dusver gedacht. Als UWV u oproept, krijgt u een nieuwe beoordeling volgens de nieuwe regels. De wetgeving is hiervoor inmiddels aangepast. Dat kan voor u drie dingen betekenen:
• Het kan zijn dat er ook volgens de nieuwe regels niets verandert in uw arbeids(on)geschiktheid.
• Misschien kunt u méér verdienen dan uit de vorige keuring bleek.
• Of het blijkt dat u juist meer arbeidsongeschikt bent geworden en minder kunt verdienen.
 
Uit alle informatie blijkt dat uw vraag door meer mensen wordt gesteld. Het UWV heeft een achterstand in de herkeuringen en begint wel met de keuring van de jongsten in leeftijd. Aan de andere kant denk ik ook dat men de indicatie van uw arbeidsongeschiktheid mee laat wegen en de selectie wie wel en niet gekeurd wordt. Ik kan er niets meer over zeggen. De enige instantie die uitkomst kan bieden is het UWV.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt de vergoeding van niet opgenomen verlofdagen en de aanvulling op de IVA-uitkering gekort?    Tijdelijke werknemer inhuren en betalen met cadeaubon?