Ontslag met wederzijds goedvinden    Ontslag op staande voet 


Ontslag op eigen verzoek

Datum laatste wijziging: 15 maart 2020  |  Trefwoorden: Ontslag, Ontslag op eigen verzoek, UWV, Opzegtermijn

Inhoud

  1. Initiatief werknemer
  2. Opzegtermijn
  3. Geen verwijtbaarheidstoets
  4. 'Als team hebben we ontslag genomen'
  5. Young professionals verlaten snel de arbeidsmarkt
  6. Ontslag op eigen verzoek, jurisprudentie

Initiatief werknemer

Van ontslag op eigen verzoek is sprake als een werknemer zelf ontslag neemt en de werkgever daarmee akkoord gaat (7:667, lid 2 BW). Gaat de werkgever niet akkoord, dan kan de werknemer trachten het ontslag bij de afdeling Juridische Zaken van het UWV of de kantonrechter te verkrijgen.

Opzegtermijn

Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen moet de opzegtermijn in acht nemen. Uit jurisprudentie is gebleken dat als de werknemer dit niet doet, hij kans loopt een verzoek om schadevergoeding van de werkgever tegemoet te zien.

Geen verwijtbaarheidstoets

Tot 1 oktober 2006 liepen de werknemers, die zelf ontslag namen of daaraan meewerkten, het risico niet voor een eventuele werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen. Vanaf 1 oktober 2006 is de 'verwijtbaarheidstoets' afgeschaft, werknemer en werkgever kunnen nu gemakkelijker van elkaar afscheid nemen, zonder dat het de werknemer zijn werkloosheidsuitkering kost.

'Als team hebben we ontslag genomen'

Drie werknemers van verschillende afdelingen bij een telecombedrijf namen op dezelfde dag ontslag. Wat hun managers niet wisten, is dat ze samen ergens anders hadden gesolliciteerd. Als team.

Als team solliciteren komt weinig voor. Vacatures worden niet op die manier opgesteld en headhunters werken vaak niet zo. Zelfstandigen bieden zichzelf wel vaker als team aan voor een project, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Tilburg Universiteit. ‘In de wetenschap en de sport stappen al veel langer hele teams over, maar die draaien om één hoofdfiguur: de hoogleraar of voetbaltrainer.’ (Bron: Intermediair, 5 jan. 2019)

Young professionals verlaten snel de arbeidsmarkt

Bijna tweederde van de young professionals (hoog opgeleiden) op de arbeidsmarkt verlaat binnen twee jaar de eerste baan, uit onvrede over doorgroeimogelijkheden en de bedrijfscultuur. Opvallend genoeg gaat het daarbij veel vaker over vrouwen dan mannen. Dat blijkt uit op 11 februari 2020 gepubliceerd onderzoek van het Brits-Nederlandse online carrièrenetwerk Magnet.me.

Ontslag op eigen verzoek, jurisprudentie

Werkneemster zegt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op, na afwijzing van een verzoek om salarisverhoging. Werkneemster komt terug daarop terug. Volgens werkneemster is sprake van een wilsgebrek.

Naar het oordeel van de kantonrechter d.d. 21 februari 2020 is sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring dat de werkneemster eind september 2019 de arbeidsovereenkomst wilde opzeggen. De kantonrechter is van oordeel dat werkgever zich, gelet op de omstandigheden, met redelijke zorgvuldigheid ervan heeft vergewist dat zij de gevolgen van haar opzegging overzag. Zij had een plan voor na beëindiging van de arbeidsovereenkomst; een andere baan vanaf 1 januari 2020, rust nemen in de tussentijd en plannen om een B&B te starten. Het gesprek waarin zij haar ontslag mededeelde is rustig verlopen en er is geen grond om aan te nemen dat het ontslag een impulsieve actie was. Pas anderhalve maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de werkneemster daarop teruggekomen, eerst nadat zij vernam dat aan haar geen WW-uitkering zou worden uitbetaald. Er is sprake van een rechtsgeldige einde van de arbeidsovereenkomst.


Ga terug naar subrubriek Ontslag.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ontslag met wederzijds goedvinden    Ontslag op staande voet