Ontslag met wederzijds goedvinden    Ontslag op staande voet 


Ontslag op eigen verzoek

Datum laatste wijziging: 7 januari 2019  |  Trefwoorden: Ontslag, Ontslag op eigen verzoek, UWV, Opzegtermijn

Inhoud

  1. Initiatief werknemer
  2. Opzegtermijn
  3. Geen verwijtbaarheidstoets
  4. 'Als team hebben we ontslag genomen'

Initiatief werknemer

Van ontslag op eigen verzoek is sprake als een werknemer zelf ontslag neemt en de werkgever daarmee akkoord gaat (7:667, lid 2 BW). Gaat de werkgever niet akkoord, dan kan de werknemer trachten het ontslag bij de afdeling Juridische Zaken van het UWV of de kantonrechter te verkrijgen.

Opzegtermijn

Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen moet de opzegtermijn in acht nemen. Uit jurisprudentie is gebleken dat als de werknemer dit niet doet, hij kans loopt een verzoek om schadevergoeding van de werkgever tegemoet te zien.

Geen verwijtbaarheidstoets

Tot 1 oktober 2006 liepen de werknemers, die zelf ontslag namen of daaraan meewerkten, het risico niet voor een eventuele werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen. Vanaf 1 oktober 2006 is de 'verwijtbaarheidstoets' afgeschaft, werknemer en werkgever kunnen nu gemakkelijker van elkaar afscheid nemen, zonder dat het de werknemer zijn werkloosheidsuitkering kost.

'Als team hebben we ontslag genomen'

Drie werknemers van verschillende afdelingen bij een telecombedrijf namen op dezelfde dag ontslag. Wat hun managers niet wisten, is dat ze samen ergens anders hadden gesolliciteerd. Als team.

Als team solliciteren komt weinig voor. Vacatures worden niet op die manier opgesteld en headhunters werken vaak niet zo. Zelfstandigen bieden zichzelf wel vaker als team aan voor een project, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Tilburg Universiteit. ‘In de wetenschap en de sport stappen al veel langer hele teams over, maar die draaien om één hoofdfiguur: de hoogleraar of voetbaltrainer.’ (Bron: Intermediair, 5 jan. 2019)


Ga terug naar subrubriek Ontslag.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ontslag met wederzijds goedvinden    Ontslag op staande voet