Verkrijgen Nederlanderschap recht op bijzonderverlof    Levenslooptegoed in 1 keer uitbetalen of in delen 

Ontslag bij bereiken van pensioenleeftijd

Vraagbaak  |  10 november 2017  |  Trefwoorden: Ontslag, Pensioenleeftijd, Opzegtermijn

Vraag

Mijn vader gaat m.i.v. 23 november met pensioen (bereiken van pensioengerechtigde leeftijd). Er is niets vastgelegd in zijn arbeidsovereenkomst. Nu vraagt de werkgever dat hij een ontslagbrief schrijft. Is dit logisch? Ze geven aan dat zij een vaststellingsovereenkomst niet gebruikelijk vinden.
 

Antwoord

Omdat er niets is vastgelegd in zijn arbeidsovereenkomst eindigt de overeenkomst niet (meer) automatisch op de pensioendatum. De werkgever mag de medewerker wel met een opzegtermijn van 1 maand ontslaan. Een ontslagvergunning UWV is in dit geval niet meer nodig. Een vaststellingsovereenkomst kan altijd afgesloten worden, maar is niet gebruikelijk, wanneer er geen bijzondere regels worden overeengekomen.
De werknemer hoeft dus geen ontslag te nemen, maar wanneer de werkgever niet verder wil, dan moet deze uw vader wel met 1 maand opzegtermijn ontslaan.
Wanneer in principe de overeenkomst nog niet is opgezegd, zal uw vader nog tot 1 januari in dienst blijven.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Verkrijgen Nederlanderschap recht op bijzonderverlof    Levenslooptegoed in 1 keer uitbetalen of in delen