Ontslag


1. Ontslag   20 maart 2009
3 juni 2017  | 
Het onderwerp ontslag houdt de gemoederen bezig. In de verschillende subrubrieken wordt daar kond van gedaan. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

2. Ontslag ambtenaar   10 maart 2010
24 januari 2016  |  ,
Het ontslag van ambtenaren wordt behandeld in subrubriek Ontslag ambtenaren.

3. Ontslag ambtenaren   15 september 2013
10 december 2019  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding Onderscheid vast en tijdelijk dienstverband Reden ontslag Verzoek Ontslagprocedure Functioneel leeftijdsontslag Wijziging wachtgeldregeling per 18 september 2012 WW-uitkering en ...

4. Ontslag door de werkgever   10 maart 2010
8 maart 2016  |  , , , ,
Zie Wet en Zekerheid (ontslag).

5. Ontslag kantonrechter (inleiding)   22 december 2015
27 februari 2023  |  , ,
Inhoud Woord vooraf Inleiding kantonrechter (vervallen) Gewichtige reden Ontslag wegens ziekte Discretionaire bevoegdheid Geen opzegtermijn Geen terugwerkende kracht Ontslagvergoeding Algemeen ...

6. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... vaststellingsovereenkomst vanaf 1 juli 2015 Bedenktijd Geen wettelijke transitievergoeding Kosten ontslag met wederzijds goedvinden Jurisprudentie schriftelijkheidsvereiste Tussentijdse opzegging ...

7. Ontslag nemen of krijgen   22 januari 2011
12 juli 2019  |  , , ,
... schriftelijk is overeengekomen (7:667 BW). De werkgever is verder verplicht om voorafgaand een ontslagvergunning1 bij de afdeling Juridische Zaken van het CWI aan te vragen. Heeft de werkgever ...

8. Ontslag op eigen verzoek   10 maart 2010
23 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Initiatief werknemer Opzegtermijn Geen verwijtbaarheidstoets 'Als team hebben we ontslag genomen' Young professionals verlaten snel de arbeidsmarkt Ontslag op eigen verzoek, jurisprudentie ...

9. Ontslag op staande voet   10 maart 2010
11 januari 2024  |  , , , , , ,
Inhoud Ontslag op staande voet vaak niet rechtsgeldig In beroep gaan Discriminatoir ontslag Voorlopige voorziening Detentie Jurisprudentie Top 10 redenen ontslag op staande voet Geen ontslag op ...

10. Ontslag tijdens proeftijd   10 maart 2010
29 december 2018  |  , ,
... De arbeidsovereenkomst geldt in dat geval als aangegaan zonder proeftijd. NB: Discriminatoir ontslag tijdens de proeftijd is nietig. Van discriminatie is bijvoorbeeld sprake bij ontslag ...

11. Ontslag via de kantonrechter   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , , ,
Woord vooraf Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 is ingegaan, heeft deze subrubriek uitsluitend betrekking op de periode vóór de ingangsdatum van de WWZ. De ...

12. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  , ,
Inhoud Woord vooraf Wanneer ontslag aanvragen? Geen vergunning UWV nodig Werknemersverklaring 'geen bezwaar' vervallen Ontslagcommissie Ontslagvergunning gekregen Gang via het UWV naar de ...

13. Ontslag wegens niet behalen diploma   9 november 2010
11 maart 2017  |  ,
... taal is Albert Heijn heel wat waard. Vier Poolse medewerkers van de supermarktgigant worden ontslagen nadat ze zakken voor een taalcursus. Mag dat? De werknemers vinden van niet en spannen ...

14. Ontslag wegens verkeerd gebruik sociale media   27 mei 2015
13 december 2019  |  , ,
Inhoud Facebookopmerking leidt vaker tot ontslag op 'staande voet' Tien procent ontslagzaken door social media Vaker ontslag om negatieve sociale media uitingen Facebookopmerking leidt vaker tot ...

15. Ontslag werknemers na ingangsdatum AOW   13 maart 2010
21 april 2017  |  ,
... van uitgaan dat medewerkers die na hun 65e doorwerken een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan. Bij ontslag zal de kantonrechtersformule daarom alleen van toepassing zijn op de jaren die zij na hun ...

16. Ontslagbescherming (bij ziekte)   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
Inhoud Kan een zieke werknemer worden ontslagen? Burgerlijk Wetboek Kantonrechter Kan een zieke werknemer worden ontslagen? Vele werknemers denken dat een zieke werknemer niet kan worden ontslagen ...

17. Ontslaggronden   10 september 2019
10 oktober 2019  |  ,
Ontslaggronden Vooraf Wet Werk en Zekerheid Wet Arbeidsmarkt in Balans Eerste Kamer Samenvatting Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag 2019 Vooraf In 2015 werden met de invoering van de Wet Werk ...

18. Ontslagrecht (samenvatting wijzigingen)   1 juli 2012
,

19. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
Inhoud Overzicht van de ontslagroutes Checklist om vervallen van een functie te kunnen onderbouwen Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen, situatie 2020 Overzicht van de ontslagroutes ...

20. Kosten ontslag   8 januari 2014
20 juli 2018  |  , ,
Inhoud Ontslagroutes Verschillende kostenposten Ontslag met wederzijds goedvinden Ontslag via de kantonrechter duur Onderzoek ontslagkosten Lengte ontslagprocedures Familierelatie staat ...

21. Over een ontslagvergoeding of transitievergoeding geen 30% regeling   23 mei 2023
23 mei 2023  |  , ,
... werknemers telt alleen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking mee. Dus bijvoorbeeld niet een ontslagvergoeding of transitievergoeding, omdat daarbij sprake is van loon uit vroegere ...

22. Onterecht ontslagen in proeftijd vanwege politieke voorkeur   6 juni 2023
6 juni 2023  |  , , , , ,
De kantonrechter vernietigt het proeftijdontslag vanwege strijd met het (opzeg)verbod om onderscheid te maken op basis van politieke gezindheid. De vraag die de kantonrechter eerst moet ...

23. Collectief ontslag (arbeidsrecht)   10 maart 2010
5 juli 2020  |  , ,
Inhoud Inleiding collectief ontslag Collectief ontslag vanaf 1 april 2014 Ambtenaren Uitvoering Jurisprudentie afspiegelingsbeginsel Commissie voor geschilbeslechting Inleiding collectief ontslag ...

24. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... bij overtreding Opleidingen Pink slip* party Financiële sector met kwart gekrompen Aanpassing ontslagvolgorde zorgsector Payrollmedewerkers meenemen bij afspiegelingsbeginsel Nieuwe ...

25. Wijzigingen ontslagrecht   10 september 2012

... van minister Kamp van Sociale Zaken van 18 juni 2012 staan de voorgenomen wijzigingen van het ontslagrecht, die in 2014 moeten ingaan, te weten: • de opzegtermijn wordt voor alle ...


Bekijk items: 1 tot 25 (953 totaal)