Wet Werk en Zekerheid (Concurrentiebeding)    Wet Werk en Zekerheid (Inleiding) 


Wet Werk en Zekerheid (Factsheets)

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Wet Werk en Zekerheid, Belastingdienst, Factsheet, WWZ

Publicatie Belastingdienst

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn de tal van regels veranderd. De Belastingdienst publiceerde een overzicht van alle relevante gegevens (factsheets) waarmee werknemer en werkgevers rekening moeten houden.
 • Einde van mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (factsheet voor werknemers) / 1 maart 2015
 • Einde van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (factsheet voor werkgevers) / 1 maart 2015
 • Einde van mijn arbeidsovereenkomst als payrollwerknemer (factsheet voor werknemers) / 1 maart 2015
 • Ontslag payrollwerknemer (factsheet werkgevers) / 1 maart 2015
 • Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao (factsheet voor werknemers) / 1 maart 2015
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao (factsheet voor werkgevers) / 1 maart 2015
 • Vervolgstappen: kantonrechter, hoger beroep en cassatie / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (factsheet werkgevers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (factsheet werknemers) / 4 juni 2015
 • Factsheets nieuwe ontslagregels 1 juli 2015 / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding (factsheet werknemers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding (factsheet werkgevers) / 4 juni 2015 • Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen (factsheet werknemers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen (factsheet werkgevers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens frequent ziekteverzuim (factsheet voor werknemers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens onvoldoende functioneren (factsheet voor werknemers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens onvoldoende functioneren (factsheet voor werkgevers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (factsheet werknemers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (factsheet werkgevers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens frequent ziekteverzuim (factsheet voor werknemers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens frequent ziekteverzuim (factsheet voor werkgevers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (factsheet voor werknemers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (factsheet voor werkgevers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens andere omstandigheden (factsheet voor werknemers) / 4 juni 2015
 • Ontslag wegens andere omstandigheden (factsheet voor werkgevers) / 4 juni 2015
 • Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract (factsheet voor werknemers) / 4 juni 2015
 • De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet (factsheet voor werkgevers) / 4 juni 2015
 • De WW verandert – De veranderingen in de WW op hoofdlijnen (factsheet werknemers) / 12 juni 2015
 • De WW verandert – De veranderingen in de WW op hoofdlijnen (factsheet stakeholders) / 12 juni 2015
 • Uw werknemer neemt ontslag (factsheet voor werkgevers) / 12 juni 2015
 • U neemt op staande voet ontslag (factsheet voor werknemers) / 28 juli 2015
 • Uw werknemer neemt op staande voet ontslag (factsheet voor werkgevers) / 28 juli 2015
 • U neemt ontslag (factsheet voor werknemers) / 28 juli 2015
 • Uw werknemer neemt ontslag (factsheet voor werkgevers) / 28 juli 2015


Ga terug naar subrubriek Wet Werk en Zekerheid.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet Werk en Zekerheid (Concurrentiebeding)    Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)