Mediation    Bevoegdheid kantonrechter 


Ontslag via de kantonrechter

Datum laatste wijziging: 3 juni 2017  |  Trefwoorden: BeŽindiging dienstverband, Kantonrechter, Wet Werk en Zekerheid, WWZ

Woord vooraf
Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 of later is ingegaan, heeft deze subrubriek uitsluitend betrekking op de periode vůůr de ingangsdatum van de WWZ.

De rubriek Ontslag via de kantonrechter kent vele aspecten, reden om deze subrubriek verder op te delen, zie onder (klik op de gewenste rubriek om toegang te krijgen):

Inhoudsopgave:

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Mediation    Bevoegdheid kantonrechter