Mediation    Bevoegdheid kantonrechter 


Ontslag via de kantonrechter

Datum laatste wijziging: 3 juni 2017  |  Trefwoorden: Beëindiging dienstverband, Kantonrechter, Wet Werk en Zekerheid, WWZ

Woord vooraf
Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 is ingegaan, heeft deze subrubriek uitsluitend betrekking op de periode vóór de ingangsdatum van de WWZ. De verschillende aspecten van toen treft u onderstaand aan. Zie onder (klik op de gewenste rubriek om toegang te krijgen):

Inhoudsopgave:

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mediation    Bevoegdheid kantonrechter