Ontslag via het UWV    Sociaal Plan 


Psychologisch onderzoek

Datum laatste wijziging: 3 juni 2017  |  Trefwoorden: Psychologisch onderzoek, Reorganisatie

Inhoud

  1. Blijven of ontslag
  2. In strijd met de wet
  3. Gezondheidsvragen horen niet thuis in psychologisch onderzoek

Blijven of ontslag

Bij reorganisaties moeten werknemers soms opnieuw solliciteren naar hun baan, denk bijvoorbeeld aan sommige ziekenhuizen. In het kader daarvan kan een psychologische test of assessment onderzoek volgens de organisatie uitkomst bieden. Werknemers kunnen daartoe worden verplicht en de uitkomst daarvan kan het blijven of vertrek inhouden.

In strijd met de wet

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP)* heeft geconcludeerd dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ NB) in strijd met de wet psychologische testresultaten van zijn werknemers heeft verzameld. Alle werknemers van BJZ NB moeten sinds 2011 verplicht een assessment maken in het kader van personeelsbeoordeling en -ontwikkeling.
Uit het onderzoek van het CBP blijkt dat BJZ NB geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking van de testgegevens. Ten eerste is van vrijelijk gegeven toestemming van de werknemers geen sprake. Werknemers die weigeren mee te werken riskeren namelijk ontslag op staande voet. Eventuele toestemming is daarom niet rechtsgeldig.

* De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) bestaat sinds 1 oktober 2012 niet meer, de nieuwe naam is College voor de Rechten van de Mens, zie deze rubriek.

Ten tweede oordeelt het CBP dat, anders dan BJZ NB naar voren heeft gebracht, het verplicht laten afnemen van het assessment door alle medewerkers niet noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering waaronder het vergroten van de professionaliteit van de medewerkers. De professionaliteit van medewerkers kan namelijk ook op andere wijze worden vergroot, bijvoorbeeld door het inzetten van vakgerichte opleidingen of andere cursussen. BJZ NB handelt met het verwerken van de resultaten van het assessment van zijn werknemers in strijd met de wet omdat geen sprake is van rechtsgeldige toestemming en een verplicht assessment van alle werknemers ook niet noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, aldus het CBP.

Conclusie: Hoewel uitspraken van het CBP geen wettelijke uitspraken betreffen, zijn organisaties gewaarschuwd dat het inzetten van psychologische tests en/of assessments kan leiden tot gang van de werknemer naar de kantonrechter.

Gezondheidsvragen horen niet thuis in psychologisch onderzoek

Een psycholoog mag tijdens een basispsychologisch onderzoek (BPO) geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant. Tot dat oordeel komt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in haar oordeel over een psychologisch onderzoek. (Bron: Aanstellingenkeuringen.nl, mrt 2017)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ontslag via het UWV    Sociaal Plan