Collectief ontslag (uitvoering)    Exit-regeling 


Exit-coaching

Datum laatste wijziging: 28 januari 2018  |  Trefwoorden: Beëindiging dienstverband, Outplacement, Mediator

Inhoud

  1. Outplacement
  2. Loopbaanbegeleiding
  3. Opleidingsbureau
  4. Mediator (ontslagzaken)
  5. Arbeidsrechtadvocaten

Het begeleiden van werknemers aan wie ontslag is aangezegd, is in eerste instantie een taak van de afdeling PO. In de praktijk worden hierbij verschillende (externe) disciplines betrokken, onder meer:

Outplacement

Outplacement is een vorm van uitstroom van een werknemer uit de onderneming waar hij werkzaam is. Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van een onoplosbaar arbeidsconflict, reorganisatie of vastlopen in de carrière. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie. In sommige gevallen kan de werknemer kiezen tussen een geldbedrag (handdruk) of outplacement.

Voor de meeste mensen is het een enorme schok als de organisatie hen confronteert met ontslag. Vaak betekent het een forse deuk in iemands zelfvertrouwen. Om dit zelfvertrouwen weer te herwinnen en succesvol te solliciteren, kan het sociaal plan aan de (bijna) ontslagen werknemers outplacement aanbieden. Outplacement is een professionele sollicitatiebegeleiding, in opdracht van en betaald door de werkgever, die medewerkers naar een nieuwe passende betrekking begeleidt, met behulp van een op maat uitgewerkt programma. Outplacement zorgt niet voor vacatures, wel worden regelmatig netwerken aangeboden. Als regel is aan het outplacementtraject een maximum termijn gesteld.
Binnen outplacement zijn twee basismodellen te ontdekken. De pragmatische benadering concentreert zich op praktische hulp bij het vinden van een nieuwe baan, zoals sollicitatietraining, actieve job search et cetera. De psychologische benadering probeert vooral het zelfvertrouwen van de medewerker te bevorderen. Het blijkt dat een positief zelfbeeld minstens zo belangrijk is voor het vinden van een nieuwe baan als de meer praktische solliciteervaardigheid. Afhankelijk van de behoefte van een (te ontslaan) werknemer, zal een keuze uit een van de basismodellen moeten zijn (Bron: STRAX, 20-9-2009).
Meer weten

Loopbaanbegeleiding

Bij loopbaanadvies werkt iemand aan zijn carrière zonder dat dat altijd betekent dat hij ontslag heeft gekregen. Via de loopbaanadviseur is de werknemer in staat een helder beeld te krijgen van de eigen mogelijkheden en behoeften, en wat iemand kan betekenen voor een organisatie (competenties). Professionele bureaus voor loopbaanbegeleiding kunnen werknemers zowel binnen als buiten de organisatie deze begeleiding geven. Outplacementbureaus verschillen niet of nauwelijks van loopbaanadviesbureaus.

Opleidingsbureau

In het verlengde van outplacement en loopbaanbegeleiding zijn er vele opleidingsbureaus om nieuwe loopbaankansen te creëren. Ook de begeleiding naar een andere baan is vaak een van de taken het opleidingsbureau. Als regel zijn opleidingsbureaus externe gesitueerd.

Mediator (ontslagzaken)

Om langdurige en kostbare procedures te vermijden, moedigen kantonrechters de strijdende partijen aan hun conflict op te lossen met behulp van een mediator. Een mediator is een professionele conflictbemiddelaar, hij geeft geen oordeel, maar helpt partijen samen een oplossing te vinden. Dat gebeurt bij zakelijke conflicten, arbeidsgeschillen tot aan familiezaken en burenruzies. Het inschakelen van een mediator wordt vaak door de overheid gesubsidieerd. Meer weten

Voor meer informatie, zie Mediation.

Arbeidsrechtadvocaten

Advocaten en andere deskundigen op het terrein van het arbeidsrecht bemiddelen bij ontslagzaken en adviseren in deze of de werkgever of de werknemer (meestal niet beide tegelijk). De werknemer heeft hiervoor vaak een rechtsbijstandverzekering afgesloten.
De kosten voor een arbeidsrechtadvocaat zijn niet (meer) aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. De werkgever mag wel de factuur (op naam van de werkgever) onbelast vergoeden. Let wel: de meeste advocaten zullen echter weigeren om de factuur aan de werkgever te zenden, omdat het bindende advies van het Hof van Discipline van de Orde van advocaten is, dat de factuur altijd aan de cliënt moet worden gezonden. Onder de WKR kunnen de advocaatkosten wel eventueel ten laste gaan van de 1,2% forfait.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Collectief ontslag (uitvoering)    Exit-regeling