Ontslag via de kantonrechter    Billijke vergoeding 


Bevoegdheid kantonrechter

Datum laatste wijziging: 21 april 2017  |  Trefwoorden: Beëindiging dienstverband, Kantonrechter

Inhoud

  1. Woord vooraf
  2. Gebied
  3. Maximum bedrag
  4. Proceskosten
  5. Advocaat niet verplicht
  6. Griffierechten
  7. Naslag

Woord vooraf

De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek.

Gebied

Als de werkgever het ontbindingsverzoek indient, is de kantonrechter bevoegd in het gebied waarin de werknemer woont, dan wel in het gebied waar de werknemer gewoonlijk werkt. Een derde mogelijkheid is dat partijen in de arbeidsovereenkomst een bepaalde kantonrechter hebben aangewezen.

Dient de werknemer het ontbindingsverzoek in, dan is de kantonrechter bevoegd in het gebied waar de werkgever gevestigd is.

Meer over dit onderwerp is te vinden op de site van Actisjura.

Maximum bedrag

Vanaf 1 juli 2011 is de bevoegdheid van de kantonrechter verruimd. De kantonrechter is voortaan bevoegd in zaken met een geldelijk belang tot € 25.000, dit was € 5.000. Ook is de kantonrechter nu bevoegd in alle geschillen over consumentenkoop en over consumentenkrediet, dat zijn leningen tot € 40.000.

Proceskosten

Zie subrubriek Proceskosten.

Advocaat niet verplicht

Bij de kantonrechter hebben partijen de mogelijkheid om zelf hun zaak te bepleiten.

Griffierechten

Zie subrubriek Griffiekosten.

Naslag


Ga terug naar subrubriek Ontslag via de kantonrechter.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ontslag via de kantonrechter    Billijke vergoeding