Billijke vergoeding    Ontslag kantonrechter (inleiding) 


Eindheffing werknemers 55 jaar en ouder

Datum laatste wijziging: 9 november 2017  |  Trefwoorden: Ontslag, Kantonrechter, Eindheffing, Disfunctioneren

Inhoud

  1. Woord vooraf
  2. Eindheffing

Woord vooraf

De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek.

Eindheffing

Vanaf 1 januari 2006 moeten werkgevers in het kader van (ontslag)regelingen voor vervroegde beëindiging van het dienstverband voor werknemers van 55 jaar en ouder, een eindheffing van 26% betalen. Vanaf januari 2011 is deze werkgeverseindheffing verhoogd tot 52%. Deze maatregel is genomen omdat een dergelijke regeling sterk doet denken aan een VUT-uitkering. Wanneer werknemers worden ontslagen wegens een reorganisatie of wegens disfunctioneren, wordt de heffing niet opgelegd.

Ga terug naar subrubriek Ontslag via de kantonrechter.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Billijke vergoeding    Ontslag kantonrechter (inleiding)