Schadeloosstelling    Sociaal plan (kantonrechtersformule) 


Smartengeld

Datum laatste wijziging: 21 april 2017  |  Trefwoorden: Smartengeld

Inhoud

  1. Woord vooraf
  2. Wet
  3. Smartengeldboek
  4. Belast
  5. Onbelast

Woord vooraf

De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vůůr 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek.

Wet

Smartengeld is een tegemoetkoming (geld) voor de geleden immateriŽle schade die iemand heeft ondervonden. In het Nederlands recht kan smartengeld op grond van artikel 6:106 BW uitsluitend worden gevorderd:
  • als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel;
  • als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
  • als sprake is van het oogmerk om immateriŽle schade toe te brengen;
  • als sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Smartengeldboek

Het Smartengeldboek, ooit gestart als themabijlage van Verkeersrecht, is door de jaren heen uitgegroeid tot hťt naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld, d.w.z. de immateriŽle schade. De uitspraken zijn overzichtelijk per letselsoort gerubriceerd, voorzien van een omschrijving van de zaak.
Het Smartengeldboek is in de eerste plaats bedoeld voor deskundigen in de letselschaderegeling. Een particulier/niet deskundige kan het boek gebruiken als indicatie en ter informatie, maar wordt geadviseerd deskundige hulp in te schakelen voor het beoordelen van de schade.

Belast

Hangt het ontslag samen met bijvoorbeeld het feit dat een werkgever te weinig heeft gedaan tegen ongewenste intimiteiten of een werknemer ten onrecht op staande voet ontslagen, dan kan de werknemer verzoeken (meestal via de kantonrechter) de immateriŽle schade te vergoeden, oftewel smartengeld betalen.
Deze uitkering is in beginsel belast.

Onbelast

Uit jurisprudentie blijkt dat een smartengelduitkering ook onbelast kan zijn. Het ging om een politieagent die tijdens zijn werk blijvend verlamd is geworden. Hij ontvangt een eenmalige uitkering van Ä 136.100 die door zijn werkgever is gebruteerd tot Ä 283.614.

Ga terug naar subrubriek Ontslag via de kantonrechter.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Schadeloosstelling    Sociaal plan (kantonrechtersformule)