Transitievergoeding


1. Transitievergoeding   16 januari 2013
28 oktober 2016  | 
De transitievergoeding kent voor en tegenstanders. Wat het precies is, wordt in de subrubrieken uitgelegd. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen)

2. Transitievergoeding   8 februari 2015
28 september 2019  | 
Zie subrubriek Transitievergoeding

3. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... niet in acht nemen aanzegtermijn Aanzegverplichting vergeten Aanzegging ontslag via social media Transitievergoeding Berekening transitievergoeding Berekening transitievergoeding voor ouder dan ...

4. Transitievergoeding (aftrek van kosten)   14 januari 2015
2 november 2021  |  , , ,
... Aanvullende voorwaarden voor aftrek inzetbaarheidskosten Opvolgende arbeidsovereenkomsten Transitievergoeding verlagen met duale scholing Kosten niet zomaar verrekenen met ...

5. Transitievergoeding (deeltijdontslag)   26 september 2018
26 september 2018  |  , ,
... en dus niet de mogelijkheid van deeltijdontslag. Ook erkent de Hoge Raad dat de transitievergoeding volgens de wet alleen verschuldigd is bij (volledige) beëindiging van de ...

6. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Intro Ontslagvergoeding Berekening transitievergoeding Overgangstermijn transitievergoeding bedrijven met minder dan 25 werknemers Transitievergoeding vervalt na drie maanden Ontslag door ...

7. Transitievergoeding (looncomponenten en arbeidsduur)   14 januari 2015
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Antwoord minister op vragen Vergoeding niet in acht nemen aanzegtermijn Opbouw transitievergoeding Regeling looncomponenten en arbeidsduur Transitievergoeding bij niet verlengen tijdelijk ...

8. Transitievergoeding (onderwijs)   28 oktober 2016
15 november 2016  |  , ,
Opgepast met een transitievergoeding na herplaatsing in het onderwijs De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 ook een nieuw fenomeen binnen het onderwijs. Uit een recente uitspraak is gebleken ...

9. Transitievergoeding (ontslagcommissie)   31 juli 2015
30 juli 2018  |  , , , ,
... Bedrijfseconomisch ontslag niet altijd via UWV van PW d.d. 25 juli 2018. Ga terug naar subrubriek ...

10. Transitievergoeding (overgangsregeling)   5 februari 2015
15 november 2016  |  , ,
... Besluit eerdere afspraken Verplichtingen aangegaan voor 1 juli 2015 Overgangsregeling voor de transitievergoeding Aanvullende regels transitievergoeding Overgangsregeling transitievergoeding ...

11. Transitievergoeding (tabellen)   15 november 2016
10 januari 2024  |  , , , ,
2024 De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 ...

12. Transitievergoeding (trainers)   14 januari 2015
30 januari 2019  |  , , , , ,
Inhoud Transitievergoeding ook voor trainers Hoogte transitievergoeding Aanzegplicht Vast contract: 2 jaar Trainerswissel wordt dure grap; wat is de oplossing? Transitievergoeding ook voor ...

13. Transitievergoeding (uitzendkracht)   7 september 2016
14 januari 2022  |  ,
Inhoud Burgerlijk wetboek Berekening maandsalaris Fasensysteem Kostprijsberekening Bepaalt transitievergoeding salaris uitzendkracht? Onderbreking arbeidscontracten bij uitzendkrachten Binnen 6 ...

14. Transitievergoeding kleine werkgevers (minder dan 25)   9 oktober 2018
11 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers Evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers Compensatie transitievergoeding bij ...

15. Over een ontslagvergoeding of transitievergoeding geen 30% regeling   23 mei 2023
23 mei 2023  |  , ,
... alleen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking mee. Dus bijvoorbeeld niet een ontslagvergoeding of transitievergoeding, omdat daarbij sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking. Voor ...

16. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

17. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... en zekerheid App voor Pensioen App voor Wetswijzigingen App voor Wetten Ondernemingsraad App voor Transitievergoeding App voor Ontslag App voor Feedback App voor Interne communicatie App voor ...

18. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... uniforme premie geheven. 2019: Werkgevers worden met terugwerkende kracht gecompenseerd voor transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 hebben betaald aan langdurige arbeidsongeschikte ...

19. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... ontslag Digitaal formulier voor ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag na 2 jaar ziekte? Verplichtingen werkgever ook na 3 jaar ...

20. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ontbindt de arbeidsovereenkomst op redelijke gronden. Wel is de kantonrechter van mening dat een transitievergoeding* op zijn plaats is. (Bron: Maatwerk Advocaten, 12 okt. 2016) * De hoogte van ...

21. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van € 698,90 bruto aan schadevergoeding, omdat de werkgever volgens haar een te lage transitievergoeding aan haar heeft uitbetaald door bij de berekening daarvan geen rekening te ...

22. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... werknemers die uit dienst treden bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangen geen transitievergoeding*. Dit geldt ook als de werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde ...

23. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... 2015 is de kennelijk onredelijk ontslagprocedure komen te vervallen. In plaats daarvan geldt nu de transitievergoeding. Bij uitzondering kan er nog sprake zijn van de zogeheten billijke ...

24. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... gesloten. Bij een vaststellingsovereenkomst is (bij wet bepaald) geen transitievergoeding verschuldigd. De praktijk is echter dat de werkgever (ter voorkoming van ...

25. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... komt van een ‘van-werk-naar-werk beleid’ om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. De transitievergoeding vervalt. De coronacrisis vraagt om ander onderwijs dan normaal De ...


Bekijk items: 1 tot 25 (312 totaal)