Wet Werk en Zekerheid (WWZ)    Wetten flexibiliteit en zekerheid 


Wet Werk en Zekerheid / vervaltermijnen WWZ

Datum laatste wijziging: 17 augustus 2018  |  Trefwoorden: WWZ

De Werk en Zekerheid (WWZ) heeft inzake het arbeidsrecht diverse veranderingen (aanpassingen is te eenvoudig gesteld) ingevoerd. Dit geldt ook voor de vervaltermijn, eenvoudig gezegd: de mededeling dat iets gaat veranderen, is niet of te laat (schriftelijk) door de werkgever aangezegd. En, de WWZ heeft ook voor nieuwe onderwerpen een vervaltermijn ingevoerd.

Een vervaltermijn geeft in principe geen ontsnappingsmogelijkheid, in juridische termen 'is onherroepelijk'. Geen schorsing of uitstel is mogelijk. Alweer in juridische termen: als de vervaltermijn is verstreken, vervalt niet alleen de rechtsvordering maar ook het recht zelf.

De verschillende vervaltermijnen zijn samengevat in onderstaande matrix:
 
Opzegging arbeidsovereenkomst: i) zonder instemming werknemer ii) zonder toestemming UWV of ontslagcommissie iii) zonder dringende reden iv) zonder rechtgeldig proeftijdbeding v) in strijd met het bepaalde art. 7:671 lid 1 onderdeel d-h BW
 
Verzoek bij de kantonrechter tot vernietiging van de opzegging 
2 maanden na einde arbeidsovereenkomst


 
Opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding

 
Verzoek bij de kantonrechter tot vernietiging van de opzegging 2 maanden na einde arbeidsovereenkomst


 
Opzegging arbeidsovereenkomst i.s.m. opzegverbod


 
Verzoek bij de kantonrechter tot vernietiging van de opzegging 2 maanden na einde arbeidsovereenkomst


 
Opzegging arbeidsovereenkomst wegens strijd met art. 7 Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)


 
Verzoek bij de kantonrechter tot vernietiging van de opzegging

 
2 maanden na de dag waarop werknemer rederlijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de schending maar uiterlijk 6 maanden na opzegging
Opzegging in strijd met art. 7:669 (lid 1 of lid 3 onderdeel a of b) BW
(o.m. vervallen arbeidsplaats)
 
Verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter

 
2 maanden na einde arbeidsovereenkomst 
Schending wederindiensttredings-voorwaarde
 
Verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter 
2 maanden na de dag waarop de werknemer op de hoogte is of rederlijkerwijs had kunnen zijn van de schending maar uiterlijk twee maanden na de dag waarop 26 weken sinds de ontbindingsbeschikking zijn verstreken
 
In plaats van vernietiging van opzegging of herstel arbeidsovereenkomst (niet wegens schending wederindiensttredings-voorwaarde)

 
Verzoek tot billijke vergoedingbij de kantonrechter
 

2 maanden na einde arbeidsovereenkomst


 
In plaats van vernietiging van opzegging of herstel arbeidsovereenkomst wegens schending wederindiensttredings-voorwaarde
 
Verzoek tot billijke vergoedingbij de kantonrechter 
2 maanden na de dag waarop de werknemer op de hoogte is of redelijkerwijs had kunnen zijn van de schending, maar uiterlijk
2 maanden na de dag waarop 26 weken sinds de opzegging of de ontbindingsbeschikking zijn verstreken
Geen transitievergoeding 

 
Verzoek tot transitievergoedingbij de kantonrechter 3 maanden na einde arbeidsovereenkomst
 
Schending aanzegverplichting 

 
Verzoek tot vergoeding bij de kantonrechter
 
3 maanden na ontstaan aanzegverplichting

 
Onregelmatige opzegging door werkgever
 
Verzoek tot vergoeding bij de kantonrechter 2 maanden na einde arbeidsovereenkomst
 
Opzegging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding

 
Verzoek tot vergoeding bij de kantonrechter


 

2 maanden na einde arbeidsovereenkomst
 
Opzet of schuld aan de wederpartij gegeven dringende reden voor opzegging


 
Verzoek tot vergoeding bij de kantonrechter 

2 maanden na einde arbeidsovereenkomst

 
In plaats van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst of vernietiging beeindigingsovereenkomst wegens strijd WMCO 
Verzoek tot billijke vergoedingbij de kantonrechter


 
2 maanden na de dag waarop hij redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de schending maar uiterlijk 6 maanden na de opzegging of het aangaan van de beëindigingovereenkomst

 
Nadat toestemming door UWV of ontslagcommissie is onthouden, ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever Verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter 
2 maanden na weigering instemming door UWV of ontslagcommissie 
Opzet of schuld aan de wederpartij gegeven dringende reden voor opzegging

 
(Tegen)verzoek tot vergoeding bij de kantonrechter


 
2 maanden na einde arbeidsovereenkomst 


 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet Werk en Zekerheid (WWZ)    Wetten flexibiliteit en zekerheid