Verlies


1. Schade of verlies persoonlijke zaken   20 maart 2009
31 oktober 2023  |  , , , , , ,
... schade onder en tijdens het werk onbelast Onbelast onder voorwaarde Uitkeringen wegens schade of verlies van persoonlijke zaken (bijvoorbeeld kleding) zijn vrijgesteld van loonheffing. ...

2. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... problematisch alcoholgebruik - wordt breed gedeeld. Deze thema’s leiden tot een groot gezondheidsverlies en veroorzaken een hoge ziektelast . In de gesprekken is gewezen op de samenhang van ...

3. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... kent drie soorten uitkeringen, te weten de nabestaandenuitkering voor degene die zijn/haar partner verliest; halfwezenuitkering voor de verzorger van het kind dat een van de ouders verliest, ...

4. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... gevallen bekent het later ingaan van het AOW-ouderdomspensioen voor de gepensioneerde een inkomensverlies (hiaat) t.o.v. vroeger. Ingangsdatum aanvullende pensioen(en) De ingangsdatum van ...

5. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... neemt om de persoonsgegevens te beveiligen tegen inzage door onbevoegden, maar ook tegen verlies, brand, diefstal e.d. Bewerking in overeenstemming met instructies verantwoordelijke De ...

6. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... kunnen ontlenen. Die vrees is echter ongegrond; een asielzoeker die Nederland moet verlaten, verliest automatisch zijn of haar WW-uitkering. Onnodige belemmering In een rapport van ...

7. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... toegelaten tot de WIA, betekent het een jaar korter loongerelateerd inkomen. Verder treedt een verlies van werkgelegenheid op van ongeveer 0,3% omdat extra WIA-instroom een afname betekent van ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... het CPB tot een structurele lastenverzwaring van € 0,6 miljard. Op de lange termijn treedt een verlies van werkgelegenheid op van ongeveer 0,1%, omdat extra WIA-instroom een afname betekent ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 'Werkgevers schijnen even te vergeten dat ziek zijn geen pretje is en sowieso al leidt tot inkomensverlies.' (Bron: Controllersmagazine, 10 feb. 2015) Re-integratie ex-werknemer in het buitenland ...

10. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Anti-ronselbeding verboden Wat voor dienstverband heeft een predikant? Moet werkgever die verlies maakt toch bonus uitkeren? Wegcontracteren arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk Extra ...

11. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... vordering afgewezen. De Hoge Raad overweegt dat ATV-regelingen in het leven zijn geroepen om het verlies van arbeidsplaatsen tegen te gaan en nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. De regeling ...

12. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... ontvangt, of anderszins financiële schade lijdt/heeft geleden (denk bijvoorbeeld aan pensioenverlies), kan door de ex-werkgever eenmalig of periodiek worden gecompenseerd. Over het bedrag ...

13. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... financiële transacties en sociaal-demografische gegevens. Op die manier vermindert datamining het verlies aan fiscale inkomsten en creëert het een afschrikeffect voor fraudeurs''. Wat we wel ...

14. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en dat hij de auto voor het bezoeken van bijvoorbeeld therapiesessies nodig heeft. Vergoeding voor verlies privégebruik leaseauto Als het belang van de werkgever zwaarder weegt, dan wordt vaak ...

15. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... t.o.v. een lijfrenteverzekering is dat er bij banksparen nooit sprake is van vermogensverlies bij overlijden. Dat is bij een lijfrentepolis wel anders. Bij een verzekering kan een ...

16. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie verliest verder terrein. Slechts voor 9 procent van de vervulde vacatures wordt het als ...

17. Bedrijfscommissie   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , , ,
Inhoud Taken Benoeming door SER Aanpassing 2010 Vervallen artikelen OR verliest de bedrijfscommissie uit het oog Taken De bedrijfscommissie behandelt aangelegenheden van de ondernemingsraden, de ...

18. Bedrijfsfraude   11 april 2017
29 januari 2019  |  ,
... 3. privé-uitgaven declareren of meer declareren dan eigenlijk is uitgegeven. Het geschatte verlies van de bedrijfswinst bedraagt zo’n 6 procent. De detailhandel schat de totale ...

19. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... door mislukte overnames in het MKB is flink toegenomen. In vier jaar tijd is het werkgelegenheidsverlies verdubbeld en de omzetdelving en kapitaalvernietiging verviervoudigd. Zo blijkt uit een ...

20. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
... tijdens het werk en op de werkplek, er hoeft geen adviseur ingehuurd te worden en productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim worden voorkomen. Daar hebben werkgever én ...

21. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... van de btw-verhoging. De btw-verhoging van 19% naar 21% betekent voor de consument een verlies in koopkracht. Per huishouden zal de btw-verhoging in 2013 gemiddeld 15 euro per maand ...

22. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... overbrugging voor werkbehoud (NOW) ingevoerd. Werkgevers die te maken hebben met omzetverlies als gevolg van corona, kunnen hierdoor hun werknemers in dienst houden. De regeling is in ...

23. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... VNO-NCM en MKB spreken van 'hoog onverstandig', 'loonsverhogingen zullen juist leiden tot verlies van banen en concurrentiekracht.' Bronnen: DNB, CBS, CPB en Volkskrant) * Het ...

24. Beloningssystemen   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , ,
... waardigheid beter zou waarborgen, nu die onder druk staat door automatisering en het banenverlies dat daarmee gepaard gaat. Maar volgens de regering is het plan veel te duur en bevat het ...

25. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... op WW moet het UWV onder andere vaststellen of de werknemer een relevant arbeidsuren- c.q. inkomensverlies heeft geleden. Op dit moment wordt het aantal arbeidsuren dat een werknemer in een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (306 totaal)