Vakantiedagen (overhevelen dagen)    Vakantiedagen (stuwmeer voorkomen) 


Vakantiedagen (overlijden)

Datum laatste wijziging: 11 maart 2017  |  Trefwoorden: Vakantiedagen, Overlijden

Inhoud

  1. Verwarrende jurisprudentie
  2. Kantonrechter uit Assen is om
  3. Vakantiedagen gelden ook na overlijden

Verwarrende jurisprudentie

Komt een werknemer te overlijden dan hebben de nabestaanden geen recht op een uitkering van de niet-genoten vakantiedagen, aldus de kantonrechter uit Assen op 17 november 2009 (LJN: BK3558, Sector kanton Rechtbank Assen, nr. 261618). De kantonrechter baseert zijn uitspraak op artikel 7:641, lid 1 BW*: 'de vordering wegens niet genoten vakantie-uren ontstaat en wordt dus eerst vorderbaar en inbaar vanaf het moment van einde van de arbeidsovereenkomst. In geval de arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer is op datzelfde moment de werknemer niet meer in leven. De werknemer heeft gelet daarop zelf geen aanspraak kunnen verkrijgen op uitbetaling van zijn vakantie-uren en derhalve kan er ook geen aanspraak door vererving op zijn erfgenamen zijn overgegaan'.

* Artikel 641 (BW): Een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, heeft recht op een uitkering in geld tot een bedrag van het loon over een tijdvak overeenkomend met de aanspraak.

De kantonrechter uit Heerenveen heeft een geheel andere mening en merkt op 1 juni 2011 (LJN: BR0011,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, nr. 345938) onder meer op: 'De ontstane loonvordering wegens niet-genoten vakantiedagen valt in de nalatenschap van de werknemer, waarvan zijn echtgenote krachtens erfopvolging onder algemene titel - ex artikel 3:80 BW en 4:182 BW - de erfgename is. De aanspraak op niet-genoten vakantiedagen is daarmee van rechtswege op de erfgename overgegaan. Om die reden kan de erfgename thans uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen vorderen'.

Kantonrechter uit Assen is om

In meerdere zaken heeft de rechter zich gebogen over de vraag of vakantiedagen kunnen vererven. Met andere woorden gaat de aanspraak op vakantiedagen (het recht op uitbetaling daarvan) over op de erfgenamen? De kantonrechter te Assen, die in 2009 nog oordeelde dat dit niet mogelijk was, oordeelde in 2012 dat de vakantie-uren in de nalatenschap van de werknemer vallen. De erfgenamen kunnen dus aanspraak maken op de niet genoten vakantie-uren.

Zie ook subrubriek Overlijden.

Vakantiedagen gelden ook na overlijden

Nabestaanden hebben recht op een financiële vergoeding voor de niet opgenomen vakantiedagen van hun overleden partner. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaald.

Een weduwe in Duitsland krijgt de 140,5 vakantiedagen van haar overleden echtgenoot uitbetaald door zijn werkgever. De man overleed in 2010. De weduwe vroeg de werkgever van haar man vervolgens om een financiële vergoeding voor zijn niet opgenomen vakantiedagen. Het bedrijf weigerde dat, omdat ze betwijfelden of er sprake was van erfelijk recht. De Duitse rechter gaf het bedrijf in eerste instantie gelijk.

Een hogere Duitse rechtbank verwees de zaak in 2014 naar het Europees Hof. Het Hof oordeelde dat een toevallige omstandigheid - het overlijden van de man - niet kan leiden tot het verlies van door vakantiedagen, die de werknemer had opgebouwd. Volgens de rechters is de zaak te vergelijken met iemand die een bedrijf verlaat en nog dagen tegoed heeft. Die kan ook aanspraak maken op een financiële vergoeding. Dat iemand een bedrijf verlaat wegens overlijden, maakt geen verschil.

Ga terug naar subrubriek Vakantiedagen (arbeidsrecht).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vakantiedagen (overhevelen dagen)    Vakantiedagen (stuwmeer voorkomen)