Vakantiedagen (inleiding)    Vakantiedagen (overlijden) 


Vakantiedagen (overhevelen dagen)

Datum laatste wijziging: 11 maart 2017  |  Trefwoorden: Vakantiedagen, Overhevelen

Inhoud

  1. Fiscale regels
  2. Voorbeeld overhevelen vakantiedagen
  3. Overhevelen wettelijke vakantiedagen

Fiscale regels

De aanspraken op vakantie- en compensatieverlof zijn vrijgesteld voor zover zij aan het eind van het kalenderjaar niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over een periode van 50 weken. Dat betekent 250 dagen verlof (5 dagen per week gedurende 50 weken) bij een voltijds dienstverband. Bij een parttime dienstverband wordt het maximum van 250 dagen overeenkomstig verlaagd.
 

Voorbeeld overhevelen vakantiedagen

Het maximum van 250 dagen bij een voltijdsdienstverband houdt in dat bij een dienstverband van 80% (4 dagen per week) 200 dagen onbelast kunnen worden doorgeschoven. Bij een dagelijkse werktijd van 80% (6 uur per dag) blijft het maximum 250 dagen (van 6 uur) (Bron: Belastingdienst).

Als het maximum aantal door te schuiven dagen wordt overschreden, zijn alleen de dagen boven het maximumaantal belast. Deze dagen worden belast aan het einde van het kalenderjaar of aan het einde van de dienstbetrekking als deze in de loop van het jaar eindigt. De aanspraak op deze dagen wordt belast voor de waarde op dat moment. Het gevolg daarvan is dat bij het opnemen van de verlofdag op een later moment het dan uitbetaalde loon onbelast blijft.

Overhevelen wettelijke vakantiedagen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald (2006) dat wettelijke vakantiedagen, wettelijke vakantiedagen blijven, ook als zij worden overgeheveld naar een volgend jaar. In voorkomende gevallen kan een fulltime werknemer in een bepaald jaar dus meer dan 20 wettelijke vakantiedagen hebben, die niet mogen worden ingeruild voor geld. Voor werknemers die parttime werken, geldt het voorgaande naar rato. Kost moeite en tijd, maar een goede verlofadministratie is belangrijk.

Ga terug naar subrubriek Vakantiedagen (arbeidsrecht).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vakantiedagen (inleiding)    Vakantiedagen (overlijden)