Vakantiedagen (afkopen)    Vakantiedagen (einde arbeidsovereenkomst) 


Vakantiedagen (afwijzen verzoek werknemer)

Datum laatste wijziging: 15 september 2018  |  Trefwoorden: Vakantiedagen, Vakantiedagen (bovenwettelijk), Afwijzen

Inhoud

  1. Wettelijke vakantiedagen
  2. Bovenwettelijke vakantiedagen
  3. Vakantie- en feestdagen
  4. Slapend dienstverband

Wettelijke vakantiedagen

De wet zegt dat de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer (artikel 7: 638 lid 2 BW). De werkgever kan echter een verzoek van de werknemer afwijzen op grond van gewichtige redenen. Hiervan is alleen sprake als het bedrijf in grote problemen zou raken als op het verzoek zou worden ingaan. Wil de werkgever het verzoek afwijzen, dan moet hij dat doen door de werknemer binnen twee weken na het ontvangen van de vakantieaanvraag schriftelijk op de hoogte stellen van de afwijzing onder vermelding van de gewichtige reden.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Voor bovenwettelijke vakantiedagen kan de werkgever van tevoren een andere termijn schriftelijk vastleggen. Als de werkgever niet binnen de geldende termijn reageert, is de vakantie vastgesteld zoals de werknemer dat wil. Als de werkgever een verzoek om opname van de minimale vakantieperiode van twee weken (één periode van twee weken of twee perioden van elk één week) afwijst, moet hij de mogelijkheid bieden om een andere aaneengesloten periode van twee weken of om twee keer een aangesloten periode van één week op te nemen. Het voorgaande laat onverlet dat een werknemer ieder jaar de vakantiedagen moet kunnen opnemen waar hij minimaal recht op heeft. De werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken, ook niet met een beroep op 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'.

Vakantie- en feestdagen

Voor het maken van vakantieplannen is een overzicht van alle feestdagen en schoolvakanties in dit en komend jaar onontbeerlijk. U treft dit overzicht aan in HR-kiosk.

Slapend dienstverband

Het niet uitbetalen van verlofuren van een werkneemster tijdens een slapend dienstverband is niet in strijd met goed werkgeverschap. Dat oordeelt Rechtbank Rotterdam. Een ingewikkelde case, voor de liefhebbers. Zie de jurisprudentie d.d. 29 juni 2018)

Ga terug naar subrubriek Vakantiedagen (arbeidsrecht).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vakantiedagen (afkopen)    Vakantiedagen (einde arbeidsovereenkomst)