Loonbestanddelen


1. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
Inhoud Diverse loonbestanddelen Overzicht Diverse loonbestanddelen De Belastingdienst onderscheidt diverse categorieën loonbestanddelen (voor meer uitleg, zie Werkkostenregeling (inleiding): ...

2. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... wat kan leiden tot onvoorziene naheffingen. Zorg ervoor dat uit de administratie blijkt welke loonbestanddelen worden aangemerkt als eindheffingsloon. Verder moeten de toegepaste gerichte ...

3. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de fiscus op bepaalde loonbestanddelen (CBS); het bedrag dat de werkgever moet betalen aan de werknemer; kosten van de ...

4. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... bijzonder naar de eindejaarsuitkering (gedeeltelijk), het vakantiegeld en de bonus. De genoemde loonbestanddelen vormen loon in geld waarover in beginsel bij de werknemer belasting wordt ...

5. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
... Vergoedingen die onder de werkkostenregeling als eindheffingsloon worden gezien, vormen geen loonbestanddelen bij de werknemer. Deze vergoedingen vallen dus buiten de crisisheffing. Als de ...

6. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... tellen niet mee, omdat dit geen SV-loon is. Ook tellen onkostenvergoedingen niet mee en loonbestanddelen waarover de werkgever de eindheffingheeft afgedragen. Voorbeeld berekening ...

7. Dertiende maand   20 maart 2009
24 oktober 2019  |  , , , , , ,
... bijzonder naar de eindejaarsuitkering (gedeeltelijk), het vakantiegeld en de bonus. De genoemde loonbestanddelen vormen loon in geld waarover in beginsel bij de werknemer belasting wordt ...

8. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  , , , ,
... is, dan kan dit in een latere aangifte worden gecorrigeerd. Verplicht of keuze Bij onder andere de loonbestanddelen spaarloon, werkgeversbijdrage bij bepaalde VUT- en prepensioenregelingen en ...

9. Fiets   20 maart 2009
30 mei 2023  |  , , , , , , , , ,
... nemer. De gever mag dit loon ook onderbrengen in het forfait. Meer, zie Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen (WKR). Verzekering Een uitgebreide notitie over het al of niet verzekeren van je ...

10. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
2 september 2020  |  , , , , ,
... van € 2400* per persoon per jaar. Het overhevelen van vele duizenden euro’s van loonbestanddelen in geld naar eindheffingsbestanddelen is daarmee niet mogelijk. Dat geldt dus ...

11. Loon in natura   20 maart 2009
9 januari 2024  |  , , , , , , , , ,
... ad 3. Waarderingsvoorschriften uit de Wet op de Loonbelasting De fiscus heeft voor tal van loonbestanddelen in natura een aantal waarderingsvoorschriften gegeven. Voorbeelden zijn de ...

12. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... Zvw, maar niet voor de werknemersverzekeringen. Hierop zijn ook weer uitzonderingen. De volgende loonbestanddelen zijn loon voor alle loonheffingen: WW-, ZW- en WAO/WIA-uitkeringen aanvullingen ...

13. Loonbeslag   20 maart 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... kunnen uitrekenen; er meer berichtgeving komt over rechtszaken waaruit blijkt dat bepaalde loonbestanddelen – zoals reële onkostenvergoedingen – buiten het beslag blijven; de ...

14. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... zijn deze verschillen alleen van belang voor de belastingplichtigen die dergelijke loonbestanddelen ontvangen. Verschil tussen loonheffingen en loonheffing De werknemer die loon ...

15. Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait   5 februari 2011
1 mei 2017  |  , , ,
... vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Opsomming Loonbestanddelen die onder de categorie 'Vrije ruimte' vallen zijn, in alfabetische volgorde: ...

16. Pensioengrondslag   15 maart 2011
29 november 2014  | 
... 1727M) gepubliceerd dat een uitbreiding van de goedkeuring (van 22-2-2002) bevat om bij inruil van loonbestanddelen (cafetariaregelingen) een verlaging van het pensioengevend loon achterwege te ...

17. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van de arbeid, de startdatum en (bij een tijdelijk contract) de einddatum, het basisloon en andere loonbestanddelen, de duur van een werkdag en bij onvoorspelbare werkpatronen de tijdstippen ...

18. Transitievergoeding (looncomponenten en arbeidsduur)   14 januari 2015
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Antwoord minister op vragen Vergoeding niet in acht nemen aanzegtermijn Opbouw transitievergoeding Regeling looncomponenten en arbeidsduur Transitievergoeding bij niet verlengen tijdelijk ...

19. Vakantiedagen (einde arbeidsovereenkomst)   21 januari 2011
19 maart 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk wetboek Loonbestanddelen Termijn Jurisprudentie Europees recht Verklaring oude rechten Faillissement Uitbetaling vakantiedagen na 104 weken ziekte Negatief verlofsaldo bij een ...

20. Vakantietoeslag   20 maart 2009
24 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bijzonder naar de eindejaarsuitkering (gedeeltelijk), het vakantiegeld en de bonus. De genoemde loonbestanddelen vormen loon in geld waarover in beginsel bij de werknemer belasting wordt ...

21. Vergoeding in geld   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
... vanaf 2011 tegenover elkaar zijn gezet, staat in subrubriek Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar ...

22. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
... Antimisbruikbepaling Onder de werkkostenregeling kan het niet alleen interessant zijn om bepaalde loonbestanddelen onder te brengen in de (belasting)vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. Ook kan ...

23. Werkkostenregeling   21 januari 2012
3 juni 2017  |  , ,
... met vakbonden, OR en werknemers Rekenvoorbeeld werkkostenregeling Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen Schema werkkostenregeling Uitkeringen bijzondere gebeurtenissen Vrije ruimte ...

24. Werkkostenregeling (cafetariasysteem)   15 maart 2011
8 maart 2017  | 
... mogelijk belast loon om te zetten in onbelast loon. Zo kan een ruil plaatsvinden waardoor belaste loonbestanddelen als gerichte vrijstelling buiten de belastingheffing blijven. Voorbeelden zijn ...

25. Over welke loonbestanddelen moet eind mei vakantiegeld worden uitbetaald?   24 april 2024
24 april 2024  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , ,
... en minimumvakantiebijslag Dus over alle andere belaste vergoedingen wel. Zo moet over de volgende loonbestanddelen ook vakantietoeslag worden berekend: Overwerk (sinds 1-1-2018) Provisie, dus ook ...


Bekijk items: 1 tot 25 (32 totaal)