Beslagvrije Voet


1. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... huishoudens komen moeilijk rond Kamer maant Klijnsma tot haast bij bestrijding armoede Vaststellen beslagvrije voet moet eenvoudiger Belastingplan 2016 Eenmaal arm betekent vaak blijvend arm 8 ...

2. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... werkomgeving. De nieuwe regelgeving gaat in 2016 in. Armoede Het kabinet gaat de regels rond de beslagvrije voet (het bedrag van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen) ...

3. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... bieden. Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor beschutte werkplekken voor kwetsbare groepen. Beslagvrije voet Om de schuldenproblematiek terug te dringen wordt er gewerkt aan een ...

4. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... (bijvoorbeeld ontvanger algemene bijstand of jonger dan 18 jaar). Schulden De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Stb. 2017, nr. 110)wordt uiterlijk op 1 januari 2019 geïmplementeerd. Met de ...

5. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... gestimuleerd om te investeren in de ontwikkeling van werkenden. Schulden Vanaf 2021 wordt de Wet beslagvrije voet van kracht, schuldenaren houden maandelijks een minimaal inkomen over. De Wet ...

6. Boetebeding   20 maart 2009
8 oktober 2020  |  ,
Inhoud Voorwaarden Keuze Maximum boete Verjaren Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven regels Voorwaarden De werkgever kan een vordering ...

7. Inspectie SZW (WML)   15 juni 2015
14 november 2017  |  ,
... te laten gaan. Volgens de rechtbank zijn op grond van het BW verrekeningen toegestaan tot aan de beslagvrije voet. Dit bedrag is afhankelijk van de leefsituatie van betrokkene en dus individueel ...

8. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
19 december 2019  |  , , ,
... Wetswijzigingen 2012 Europa Bijstandskinderen 2015 Bijstandskinderen 2016 Specifieke (lagere) beslagvrije voet vervalt Bijstandsuitkering exit De bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar ...

9. Klachten en kritiek   20 februari 2018
10 maart 2021  |  , ,
... van uitbreiding toeslagenschandaal Belastingdienst houdt bij inning schulden geen rekening met beslagvrije voet Mensen financieel in de knel door invoering één-bankrekeningnummer De ...

10. Loonbeslag   20 maart 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vordering Beslag zonder tussenkomst rechter Loonbeslag bij niet-betalen zorgverzekering Beslagvrije voet Verplichtingen werkgever Meerdere schuldeisers Cumulatief ontslag Einde vordering ...

11. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... maar niet afgedragen Hoge Raad. Mag een werknemer niet afgedragen LB verrekenen met IB? Bedragen beslagvrije voet 2020 Algemeen Iedereen die een inkomen (salaris) ontvangt, moet belasting en ...

12. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... te laten gaan. Volgens de rechtbank zijn op grond van het BW verrekeningen toegestaan tot aan de beslagvrije voet. Dit bedrag is afhankelijk van de leefsituatie van betrokkene en dus individueel ...

13. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... ingaan uiterlijk 5 jaar na je AOW-leeftijd. (Bron: Rijksoverheid) Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet is op 13 december 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Ingangsdata AOW en ...

14. Personeelslening   20 maart 2009
23 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... mag leiden dat de werknemer netto minder verdient dan 90 procent van bijstandsnorm, ook wel de 'beslagvrije voet' genoemd (7:632 BW). Een werkgever die zijn werknemer geld heeft geleend mag het ...

15. Schuldenpreventie   11 april 2013
14 februari 2023  |  , , , , , , ,
... schuldhulpverlening Bestaansminimum schuldenaar gegarandeerd Wetsvoorstel 'vereenvoudiging van de beslagvrije voet' juli 2016 ingediend Fiscale aspecten van kwijtschelding Kritiek op voorstellen ...

16. Vakantiedagen (einde arbeidsovereenkomst)   21 januari 2011
19 maart 2024  |  , , , , , , , ,
... maandsalaris ingehouden op de eindafrekening. Hierbij heeft hij geen rekening gehouden met de beslagvrije voet. Deze situatie had makkelijk voorkomen kunnen worden door periodiek de stand van ...

17. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Auto Belastingdienst Belastingen Belonen Beschut werk Beslagvrije voet Bevallings- en Kraamverlof Boxen Bijstand Cafetariaregeling Commissaris Dagloon ...

18. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... ziektekosten (AWBZ) 12. Auto 13. Belastingdienst 14. Belastingen 15. Belonen 16. Beschut werk 17. Beslagvrije voet 18. Bevallings- en Kraamverlof 19. Boxen 20. Bijstand 21. Cafetariaregeling 22. ...

19. Veranderingen 2019   24 juni 2018
8 januari 2019  |  , ,
... komen er drie tabellen heffingskorting. Loonbeslag De uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, een wet die mensen met schulden beter moet beschermen tegen deurwaarders en ...

20. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. Bijstand Bij de vaststelling van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen (18-20 jaar) zal worden aangesloten bij de bijstandsnorm ...

21. Veranderingen 2021   31 mei 2019
7 januari 2021  |  , , , ,
... voor ingevoerde producten met een waarde tot 22 euro. Bijstand De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 gewijzigd. De beslagvrije voet voor mensen met een schuld ...

22. Verrekening   22 maart 2013
1 oktober 2016  |  , ,
... mag leiden dat de werknemer netto minder verdient dan 90 procent van bijstandsnorm, ook wel de 'beslagvrije voet' genoemd, zie meer in subrubriek Personeelslening. Studiekosten Tussen de ...

23. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
24 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... met nieuwe norm Voor de berekening van de boete in bijstandszaken geldt vanaf 4 augustus 2020 een beslagvrije voet van 95 procent van de toepasselijke bijstandsnorm, in plaats van 90 procent.us ...

24. Nieuwe beslagvrije voet minder foutgevoelig   8 juli 2015
13 juli 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
In plaats van een ingewikkelde berekening op basis van gegevens die door de medewerker zelf aangeleverd moeten worden, komt er een vast bedrag per gezinssituatie.

25. Regeling beslagvrije voet wijzigt: nieuwe velden arbeidsvoorwaardenbedrag   30 november 2021
30 november 2021  | Salaris Vanmorgen  | Andries Bongers  | , , ,
De regeling beslagvrije voet wijzigt in verband met de wijziging van twee gegevensvelden in de Polisadministratie en het model mededeling beslagvrije voet. De velden ‘opbouw van ...


Bekijk items: 1 tot 25 (44 totaal)