Lunchkilometers    Reis- en verblijfkosten 


Onbelaste vergoeding ook voor woon-werkverkeer te voet

Datum laatste wijziging: 16 oktober 2018  |  Trefwoorden: Woon-werkverkeer, Onbelaste vergoeding, Vervoermiddel

De Belastingdienst meende een toelichting te moeten geven dat wanneer de medewerker het woon-werkverkeer te voet aflegt ook € 0,19 per kilometer onbelast vergoed mag worden. In het Handboek Loonheffingen is onlangs expliciet toegevoegd dat de gerichte vrijstelling voor € 0,19 per kilometer ook geldt als de werknemer feitelijk geen vervoermiddel gebruikt, maar te voet reist. Een dergelijke toevoeging lijkt overdreven, maar wanneer Kamerleden aan de Minister vragen of voor het vervoer per elektrische fiets ook de onbelaste vergoeding kan gelden en de Minister hierop serieus antwoordt, dat hij dat in overweging zal nemen, dan is enige toelichting kennelijk wel gewenst.
Dit ter voorkoming van de vraag of de Minister ook de regeling wil uitbreiden met het vervoer per autoped c.q. step of luchtballon. Bij het laatste vervoermiddel moet wel een restrictie worden opgenomen, dat de kortste route geldt.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Lunchkilometers    Reis- en verblijfkosten