Vrachtwagenchauffeurs (beloning)

Datum laatste wijziging: 19 augustus 2019  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Onbelaste vergoeding
  3. Rijbewijs
  4. Duitse tol voor vrachtwagens
  5. Bedrag verblijfskosten eigen rijders 2016
  6. Arbeidsuitbuiting vrachtwagenchauffeurs
  7. Motoren vrachtauto's in hoogste milieuklasse
  8. Cyprus-route
  9. Achterstallig loon
Meer informatie over vrachtwagens, zie de subrubriek.  

Inleiding

Er zijn verschillende soorten vrachtwagenchauffeur: distributiechauffeur, lange afstand (internationaal), landschapschauffeurs, containerchauffeur, bakwagen et cetera. Vrachtwagenchauffeurs vallen als regel onder de TLN-CAO voor het wegvervoer. De beloningsstructuur is divers, naast het salaris zijn er overuren, onkostenvergoedingen en andere toeslagen zoals voor ’s nachts werken en onregelmatig werk. De hoogte van deze vergoedingen is ook afhankelijk van de sector. Ruwweg gaat het inkomen door alle toeslagen vaak met 10 en 15 procent omhoog. Informatie over rij- en rusttijden. Op internet zijn vele websites te vinden die de beloning van vrachtchauffeurs als onderwerp hebben.

Onbelaste vergoeding

In de werkkostenregeling kan de werkgever volgens de TLN-CAO aan internationale chauffeurs een onbelaste vergoeding geven voor nachtwerk, ongeacht of zij extra kosten hebben gemaakt. De vraag is of dit onder de werkkostenregeling ook mogelijk is. De Belastingdienst geeft hierop het volgende antwoord:
'Ja, dat is nog steeds mogelijk. Per 1 januari 2012 hebben wij het convenant uit 1993 opgezegd met de werkgeversorganisaties in het beroepsgoederenvervoer: Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). In 2011 geldt dit convenant nog. Als de werkgever gebruikmaakt van de werkkostenregeling, kan hij in 2011 de verblijfskostenvergoedingen behandelen als een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst overlegt met TLN en KNV over nieuwe afspraken vanaf 2012.' (Bron: Belastingdienst / 2011). Zie ook de Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Rijbewijs

De geldigheidsduur van de rijbewijzen C (vrachtwagen) en D (bus) wordt verkort, van 10 naar vijf jaar. Bovendien komen er met ingang van 19 januari 2013 nieuwe rijbewijscategorieën voor motor, vrachtwagen en bus. En de exameneisen voor alle rijbewijzen worden in heel Europa hetzelfde. Alle kosten (dus ook de rijlessen) die u maakt voor de rijopleiding C, CE, CCV-b diploma, ADR zijn ook aftrekbaar voor de belasting.
Zelfs de gereden kilometers kunt u via het belastingbiljet declareren. Maar ook de kosten voor een (verplichte) medische keuring kunnen onbelast worden vergoed of zijn aftrekbare beroepskosten voor de Inkomstenbelasting.

Duitse tol voor vrachtwagens gaat omlaag

Automobilisten moeten tol gaan betalen voor het gebruik van het Duitse wegennet, maar de heffing voor vrachtwagens gaat vanaf 2015 omlaag. Minister Alexander Dobrindt van Verkeer wil vrachtwagens komend jaar ontlasten. Omdat er minder onderhoud aan de weg nodig is, kunnen wat hem betreft ook de tarieven omlaag, melden Duitse media. Het gaat volgens berekeningen om een daling van 460 miljoen euro over de periode 2015 tot 2017. (Bron: Nu, 29 juli 2014)

Bedrag verblijfskosten eigen rijders 2016

De Belastingdienst heeft het vaste bedrag voor verblijfskosten voor transportondernemers (internationale vrachtwagenchauffeurs) voor 2016 vastgesteld op 35 euro. Aanvullende vergoedingen zijn onder voorwaarde mogelijk.

Arbeidsuitbuiting vrachtwagenchauffeurs

Signalen van arbeidsuitbuiting werden geconstateerd bij een controle van vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast werden ook onderbetaling, te veel uren achter het stuur en lang wachten op een nieuwe opdracht, geconstateerd. De controle vond plaats op 10 parkeerplaatsen verspreid over het land en werd uitgevoerd door de Inspectie SZW in samenwerking met de Nationale Politie en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT).

Tijdens de actie op 29 mei is geconstateerd dat chauffeurs meerdere dagen in hun cabine moeten wonen en slapen. Vaak op plaatsen waar geen sanitaire voorzieningen zijn. Daarnaast zijn deze chauffeurs soms maanden aaneengesloten van huis. Zo verklaarde een chauffeur uit Oekraïne dat hij al drie weken van huis was en maar € 400,- per maand kreeg uitbetaald. Een chauffeur uit Roemenië was al drie maanden van huis en ontving maar zo’n € 200,- per maand. Een andere gecontroleerde chauffeur verklaarde dat hij 75 uur per week reed. De geconstateerde overtredingen en de signalen van arbeidsuitbuiting worden nader strafrechtelijk onderzocht. (Bron: Rijksoverheid, 30 mei 2016)

Motoren vrachtauto's in hoogste milieuklasse

Ruim een kwart van de ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van 2016 maakten, werden verreden door vrachtwagens met Euro 6-motoren. Bijna 80 procent van de ritten werden gemaakt door voertuigen in de twee nieuwste milieuklassen (Euro 5- of Euro 6-motor) Hoe langer de afstand, hoe eerder een vrachtwagen met een milieuvriendelijke motor werd ingezet. Vrachtauto’s uit de lagere milieuklassen werden relatief het vaakst ingezet op de korte ritten. (Bron: CBS, 11 okt. 2016)

Cyprus-route

Uitbuiting van onder andere vrachtwagenchauffeurs houdt aan. Veel vrachtwagenchauffeurs krijgen te maken met schijnconstructies, waaronder de zogeheten Cyprus-route: Nederlandse chauffeurs worden ontslagen bij een Nederlands bedrijf, maar krijgen te horen dat ze bij een bedrijf in Cyprus aan het werk kunnen. Ze lijken er financieel niet op achteruit te gaan, maar omdat er nauwelijks premies worden betaald voor ziekte en werkloosheid, staan ze er heel slecht voor als er iets mis gaat.

Achterstallig loon

Vrachtwagenchauffeurs hebben regelmatig te maken met achterstallig loon. Maar dit is binnenkort wellicht verleden tijd. Bij achterstallig loon kunnen de chauffeurs niet alleen de eigen opdrachtgever, maar voortaan ook diens opdrachtgever aansprakelijk stellen. De Eerste Kamer nam 25 oktober 2016 een wetsvoorstel met deze strekking aan, de Tweede Kamer deed dat eerder deze maand.