Onbelaste Vergoeding


1. Onbelaste vergoeding ook voor woon-werkverkeer te voet   16 oktober 2018
16 oktober 2018  |  , ,
... maar wanneer Kamerleden aan de Minister vragen of voor het vervoer per elektrische fiets ook de onbelaste vergoeding kan gelden en de Minister hierop serieus antwoordt, dat hij dat in ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid Salarisnorm Schoolgelden Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal ...

3. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait. NB: De onbelaste vergoeding van het tweede en volgende dagbladabonnement - niet zijnde vakliteratuur - ...

4. Aktentas   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , ,
Inhoud Belast Of toch onbelast? Naslag Belast Bepaalde onkostenvergoedingen worden volledig tot het loon gerekend waardoor hierover loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekering ...

5. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... is sprake van vervoer vanwege de werkgever. Is het geval dan kan de werkgever niet ook nog een onbelaste kilometervergoeding aan de werknemer betalen. NB: Als de werkgever aan de werknemer een ...

6. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Arboconvenant belastbaar of onbelaste voorzieningen? Verplichting werkgevers In de afgelopen jaren zijn Arboconvenanten ...

7. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... 80% eindheffing verschuldigd. 3. Thuiswerkkosten Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € ...

8. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... basiskosten van de bruto gage aftrekken. Per optreden mag de opdrachtgever € 163 per artiest als onbelaste vergoeding in aanmerking nemen. Een artiest hoeft dus geen kostenvergoedingsbeschikking ...

9. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... het Lenteakkoord zijn de volgende wetswijzigingen in het Belastingpakket 2013 opgenomen: • de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer komt te vervallen. Dit ...

10. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... tarief voor de schoonste vrachtauto’s zal niet wijzigen. Vrijwilliger Per 1 januari 2019 gaat de onbelaste vrijwilligersvergoeding met € 200 omhoog. Vrijwilligers kunnen daardoor een maximale ...

11. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... blijven werken, ook na de coronacrisis. Daarom komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal 2 euro per dag. De 214 dagenregeling ...

12. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen voor deze thuiswerkvergoeding. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 per ...

13. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
... is geregeld, wil de werknemer op basis van zijn persoonlijke situatie of wensen zelf keuzes maken. Onbelaste vergoeding Een aantal arbeidsvoorwaarden of voorzieningen mag (nog steeds) onbelast ...

14. Bijdragen aan goed doel   4 juni 2014
14 mei 2024  |  , , , , , , , , ,
... gerekend tot het loon of betrekken in de eindheffing. Het is namelijk alleen mogelijk om een onbelaste vergoeding voor reis en verblijf te geven als de werknemer hier geen privévoordeel van ...

15. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... Parkeerkosten privéauto: Rijdt de werknemer in zijn eigen auto en krijgt daarvoor de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer? Dan moet hij daar alle autokosten van betalen. ...

16. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... De regeling kan een fiscaal voordeel opleveren voor werknemers door brutoloon in te ruilen tegen onbelaste vergoedingen of verstrekkingen. Bekende voorbeelden zijn/waren de aanvulling op het ...

17. CAO   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... bij langdurige ziekte slechts onbelast worden doorbetaald in de lopende en eerstvolgende maand. De onbelaste vaste reiskostenvergoeding mag de werkgever pas weer gaan betalen vanaf de eerste dag ...

18. Carpoolen   20 maart 2009
22 januari 2020  |  , , ,
... de werknemer, die in zijn auto een of meer werknemers meeneemt naar de arbeidsplaats, de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per gereden kilometer geldt. Carpoolen op basis van een ...

19. Consumpties   20 maart 2009
2 november 2021  |  , , , , , , ,
... blijven volgens deze regeling bij de werknemer onbelast, voorwaarde is dat het totaal van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen niet boven 1,2% van de loonsom uitkomt. Naslag Meer ...

20. Contributie vakbond   20 maart 2009
14 juli 2018  |  , , , ,
... een vakbond behoort niet tot het belastbare loon. De fiscus stelt zich op het standpunt dat een onbelaste vergoeding alleen mogelijk is als de kostenvergoeding in hetzelfde jaar plaats vindt ...

21. Dertiende maand   20 maart 2009
24 oktober 2019  |  , , , , , ,
... Dat laatste houdt in feite in, dat de Belastingdienst praktisch geen probleem zal maken bij een onbelaste vergoeding van maximaal € 2.400 en dat de Belastingdienst bij een hoger bedrag nog ...

22. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... bij andere werkgever telt onder voorwaarden ook voor jubileum IKB behoort wel tot grondslag onbelaste jubileumuitkering Onbelast In de maand van het 25- en 40-jarig jubileum is het ...

23. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... van het aantal werkdagen per kalenderjaar naar zijn vaste werkplek reist, kan aan hem een vaste onbelaste vergoeding worden betaald alsof hij op alle werkdagen naar deze plaats reist. Voor het ...

24. Doorbetaling reiskosten bij afwezigheid   20 januari 2011
5 oktober 2021  |  , , ,
... uitbetaald gedurende de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. De werkgever mag de vaste onbelaste reiskostenvergoeding weer uitbetalen vanaf de maand volgend op de maand waarin de ...

25. Eigen bijdrage   7 maart 2010
29 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Schriftelijke vastlegging Vakantie Aftrekposten van de fiscale bijtelling Boven normbijdrage, duurdere leaseauto Eigen bijdrage auto moet onvoorwaardelijk zijn Accessoires; bijtelling en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (178 totaal)