2012


1. Regeerakkoord 2012   7 oktober 2014
5 december 2015  |  ,
Inhoud akkoord In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 wordt aangekondigd het wetsvoorstel Werken naar Vermogen te vervangen door een nieuw wetsvoorstel, Participatiewet geheten. Onderstaand ...

2. Regeerakkoord (29 okt 2012)   9 november 2012
21 april 2017  |  , ,
... is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek. Bruggen slaan Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord 'Bruggen slaan' tussen VVD en PvdA openbaar gemaakt. Over het ...

3. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord 'Bruggen slaan' tussen VVD en PvdA openbaar gemaakt. Ook maken u attent op de paragraaf 'Vergelijk Lente-akkoord, Belastingplan 2013 en ...

4. Kunduz- c.q. Lente-akkoord 2012   28 april 2012
, ,
Paragraaf Kunduz-akkoord april 2012 telt vele aspecten, reden om deze paragraaf te splitsen in diverse subparagrafen.

5. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... overzicht aan van de fiscale maatregelen inzake het Begrotingsakkoord 2013 (bekend gemaakt juni 2012), voor zover passend in HR-Kiosk. De geplande maatregelen moeten nog worden uitgewerkt in ...

6. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   17 mei 2012
, , ,
... Lente-akkoord c.q. Kunduz-akkoord is uitgelekt en door De Telegraaf gepubliceerd op 16 mei 2012. Het gaat in totaal om 16 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Het akkoord ...

7. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
Op 18 september 2012 (Prinsjesdag) heeft minister de Jager van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2013 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij ...

8. Vakantiedagen (wijzigingen vanaf 2012)   21 januari 2011
24 februari 2019  |  , , ,
Inhoud Wijzigingen vanaf 2012 Bovenwettelijke vakantiedagen Bevallen werkneemsters Opnemen wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen Extra administratie Verjaren CNV sluit deal over vakantieloon ...

9. Samenvatting ontslagvergoedingen periode 2008 - 2012   13 maart 2010
21 april 2017  |  , , ,
... van de oude kantonrechtersformule ABC zoals deze gold vóór 1 januari 2009; Regeerakkoord 29 okt 2012: de ontslagvergoeding (wordt nu transitievergoeding* genoemd) bedraagt maximaal een half ...

10. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... van het worden van een dienende gemeente niet meer hoeft te worden gezet. Gemeenten hebben ook in 2012 vooruitgang geboekt bij de realisatie van het 10-jarenplan ‘gemeente heeft antwoord©’ ...

11. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... 10 jaar gebruik gemaakt worden van de 30%-regeling. Deze periode is met ingang van 1 januari 2012 ingekort naar 8 jaar en er zijn voorstellen om deze termijn zelfs naar 5 jaar in te korten). ...

12. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... bezit hielden, dan wordt er na 3 jaar een gratis aandeel verstrekt. Het gratis aandeel wordt vanaf 2012 ondergebracht in de vrije ruimte (waarde ruim € 400.000). Doordat de vrije ruimte wordt ...

13. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... een nieuwe, hogere raming van de levensverwachting van Nederlanders, gemaakt door het CBS. Sinds 2012 schrijft de wet voor dat de AOW-leeftijd in dat geval automatisch met drie maanden stijgt. ...

14. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... nauw verband bestaat. Lees een tweetal gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp: ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1855 (2012) en ECLI:NL:HR:2009:BH1996 (2009) (Bron: Dirkzwager, sep. 2018) Werknemer ...

15. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... komt uit Azië. Het aantal migranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije is tussen 2005 en 2012 significant toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ...

16. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... 2002). De loonkostensubsidie was jaarlijks maximaal 50% van het minimumloon. Deze regeling is 2012 opgeheven. Loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking? Werknemers met een ...

17. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... gegevens uit doelgroepregister. Het doelgroepregister bevat nog gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Wijzigingen in de periode daarna zijn er niet in verwerkt. Voor de ...

18. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... 28 kinderen. Daarna volgt Bulgarije met 26 adopties in 2014. Aanvragen 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aantal verzoeken 1e kind 1.462 1.290 1.004 657 540 572 Aantal verzoeken 2e en ...

19. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... een fiscale aftrek voor investeringen in Research & Development (R&D), die per 1 januari 2012 is ingegaan. De RDA moet het voor ondernemers nog aantrekkelijker maken speur- en ...

20. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... de bedrijfsarts in het probleem te betrekken, zie de betreffende rechtspraak d.d. 27 februari 2012. De case maakt duidelijk dat in voorkomende gevallen werkgevers nauwgezet moeten handelen. ...

21. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op de ABU CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ...

22. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... geworden om met MVO te beginnen. Deze ontwikkeling zet zich aangewakkerd door de recessie in 2012 naar verwachting krachtig door. Energiebesparing en duurzame energie staan bovenaan de ...

23. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... € 357,00 per maand. Samen dus € 657,00 per maand. Cijfers Het aantal personen dat ultimo 2012 een Anw-uitkering bedroeg 81.000. Aantal uitkeringsjaren Anw (x 1.000) was 68.000 (Bron: ...

24. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... te betalen belasting, dan wordt er geen loonbelasting ingehouden. Ingangsdatum AOW Vanaf 1 april 2012 geldt de wet Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen. Dit betekent dat vanaf 1 april ...

25. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... er een feedbackcyclus die oneerlijk is tegenover vrouwelijke artiesten. (Bron: Computable, 14 apr. 2012) Tweede Kamer: stop met discriminerend algoritme Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ...


Bekijk items: 1 tot 25 (710 totaal)