Rijksoverheid


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de 30%-regeling is mogelijk voor rijksambtenaren die binnen aangewezen onderdelen van de rijksoverheid van het ene naar het andere onderdeel overstappen zonder. Het gaat hier om ...

2. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen. (Bron: Rijksoverheid, 2 jul. ...

3. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... van het minimumloon aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. (Bron: Rijksoverheid, 28 mrt. 2017) Opdrachtovereenkomst kan niet geruisloos overgaan in ...

4. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... opvragen. Lees meer over AIO-aanvulling aanvragen op de website van de SVB. (Bron en meer: Rijksoverheid) Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen Meer dan de helft van ...

5. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
... en arts-assistenten gelden nog aanvullende regels voor de aanwezigheidsdienst. (Bron: Rijksoverheid) Red.: Deze regelwoede is toch niet meer van deze tijd. Ga terug naar subrubriek ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... kansen op werk voor ouderen te vergroten, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. (Bron: Rijksoverheid, 26 jun. 2014) Vakbonden komen met banenplan De vakcentrales FNV, CNV en VCP ...

7. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
Inhoud Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Research & Development Aftrek Afdrachtvermindering SO e-Herkenning Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een ...

8. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... De leverancier van de Alcoholmeter zal daarom dit jaar een nieuwe band gaan testen. (Bron: Rijksoverheid, 18 mei 2020) Eisen te stellen aan zerobeleid Een nultolerantiebeleid (Engels: ...

9. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... de maatregel niet doorgaat heeft het kabinet besloten om het artikel uit de wet te halen. (Bron: Rijksoverheid, 7 jul. 2017) ANW-compensatie uit de ABP-regeling komt per 1 januari 2018 te ...

10. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ingangsdata AOW (bron: Rijksoverheid) Deze tabel is achterhaald. Zie hieronder bij "Versnelde ingangsdatum" U bent ...

11. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... om een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Het kan gaan om de rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen. ...

12. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) ...

13. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... in een openbare betrekking om een overheidstaak te verrichten. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid, een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd ...

14. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... schoonmaak, logistiek, chemie, afvalverwerking, zakelijk dienstverlening, uitzendbranche, de rijksoverheid en de gezondheidszorg. Doel van het taalakkoord is om ook andere werkgevers en ...

15. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
... De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website. (Bron: Rijksoverheid) Voorkom intrekking ANBI-status In ons land hebben meer dan 43.000 instellingen een ...

16. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... alle protocollen voor 1,5-metereconomie MKB-Nederland en VNO-NCW lanceren in samenwerking met de rijksoverheid op 29 mei 2020 de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl. Op deze site zijn alle ...

17. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... de kans dat zij mensen met een arbeidsbeperking aannemen en zorgt dus voor meer werk. (Bron: Rijksoverheid, 14 dec. 2017) Ga terug naar subrubriek ...

18. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... voldaan, volgt er een boete in de vorm van een loonsanctie. Social Return bij aanbestedingen De Rijksoverheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'social return' als ...

19. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... 78 weken aanspraak krijgt op een tijdelijk contract en dus op grotere inkomenszekerheid. (Bronnen: Rijksoverheid, 29 nov. 2013 en subrubriek Wet Werk en zekerheid) Werknemers kiezen alleen voor ...

20. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Medewerkers die staken of te laat komen, zullen dus nog steeds geen recht hebben op loon. (Bron: Rijksoverheid, nov. 2019) Huis van het Recht In Heerlen opende maandag 13 januari 2020 het eerste ...

21. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. (Bron: Rijksoverheid) Toch is niet altijd duidelijk of een bepaalde vergoeding, verstrekking of regeling ...

22. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationaal Preventieakkoord naar de Tweede Kamer. (Bron: Rijksoverheid, 23 nov. 2018) Met intrinsieke motivatie arbobeleid verankeren Het heeft weinig zin ...

23. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... gaat in 2016 in. Meer informatie Interessante (overheids)sites zijn: ArboPortaal Arbobeleid (Rijksoverheid) Arbocatalogi (ArboPortaal) DeArbocatalogus.nl BGMagazine Handleiding V&G voor ...

24. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... aan mensen uit huishoudens die een inkomen hebben boven 110% van het sociaal minimum. (Bron: Rijksoverheid, 12 dec. 2012) Meer kinderen groeien op met kans op armoede In 2011 groeiden 371 ...

25. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... van de wettelijk verplichte certificering. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019. (Bron: Rijksoverheid, 28 dec. 2017) Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 346 totaal)