Loonwaardebepaling    Participatiewet (inleiding) 


No-riskpolis

Datum laatste wijziging: 6 maart 2017  |  Trefwoorden: Participatiewet, No-riskpolis

Inhoud

  1. No-riskpolis voor doelgroep Participatiewet
  2. Doelgroep no-riskpolis
  3. No-riskpolis structureel

No-riskpolis voor doelgroep Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 geldt de no-riskpolis ook voor werknemers die onder de banenafspraak vallen. Dit betekent dat als u een werknemer in dienst heeft of neemt die bijvoorbeeld onder de Participatiewet valt en ziek wordt, u voor hem een Ziektewetuitkering kunt aanvragen bij UWV. U draait daardoor niet zelf op voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.
U kunt aanspraak maken op de no-riskpolis als een zieke of arbeidsbeperkte werknemer (weer) ziek wordt. Normaal gesproken betaalt u dan gewoon het loon door op basis van de loondoorbetalingsplicht, maar door de no-riskpolis die geldt voor die werknemers, betaalt UWV het loon door. U vraagt in dit geval een Ziektewetuitkering aan die u verrekent met het loon. Dit jaar kunt u ook aanspraak maken op de no-riskpolis als u iemand aanneemt vanuit de banenafspraak die ziek wordt. Deze uitbreiding van de doelgroep van de no-riskpolis is tijdelijk, want in 2016 komt voor deze groep een wettelijke regeling.

Doelgroep no-riskpolis

De werknemers die onder de banenafspraak vallen en nu ook onder de no-riskpolis vallen, zijn:
  • mensen in de Wajong;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

No-riskpolis structureel

De Eerste Kamer ging op 17 november 2016 akkoord met het structureel maken van de no-riskpolis. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij er financieel niet voor opdraaien als deze werknemer ziek wordt.

Meer in detail:
  • De polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, is vanaf 18 november 2016 voor onbepaalde tijd geldig.
  • Er is een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. Het UWV lanceerde de kandidatenverkenner banenafspraak, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking.
(Bron: Rijksoverheid, 18 nov. 2016)

Ga terug naar subrubriekParticipatiewet.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Loonwaardebepaling    Participatiewet (inleiding)