Mijn werkgever meldt mij niet ziek voor 2e dienstverband, dat geeindigd is

Vraagbaak  |  vr 15 nov 2019  |  Trefwoorden: , , ,

Vraag

Het gaat om een ziekmelding voor een tweede dienstverband. Ik werk in het voortgezet onderwijs.
Op 21-09-2018 ben ik ziek geworden. Ik had op dat moment een 0,8 vaste aanstelling en sinds 01-08-2018 daarbij een tijdelijke (1jr) uitbreiding van 0,2, met uitzicht op vast. Deze twee aanstellingen worden in mijn dossier aangegeven als twee contracten.

Omdat ik jaren geleden een Wajong uitkering heb genoten heeft mijn werkgever gelijk een ziektewet uitkering aangevraagd en gekregen. Dit is een ziektewetuitkering die onder de no-risk polis valt. Ik ben niet vanuit de Wajong gaan werken en heb geen banen afspraak. Deze ziektewetuitkering is berekend over de 12 maanden voorafgaand aan de ziekmelding.

Ik ben nu nog steeds ziek en per 01-08-2019 is mijn tijdelijke contract van 0,2 beëindigd.  Deze uitbreiding staat in mijn dossier als een apart contact vermeld.

Ik heb aan mijn werkgever gevraagd om mij 'ziek uit dienst' te melden voor de tijdelijke uitbreiding van 0,2. Aangezien dit ook gebeurd zou zijn als ik deze uitbreiding bij een andere werkgever had gehad.

Dit hebben ze uitgezocht en toegegeven dat ze dit hadden moeten doen, maar dat ze dit niet wisten.
Nu krijg ik van het UWV een melding, een bevestiging van intrekken ziektewetuitkering per 06-09-2018 (dit was 1 ziektedag voor het definitieve uitvallen later die maand)

Werkgever heeft contact gehad met UWV, dit blijkt om mijn tijdelijke uitbreiding van 0,2 te gaan. Maar omdat ik al een ziektewet uitkering ontvangt voor de 0,8 vaste aanstelling, gaan ze hier verder niets mee doen. Volgens UWV kan je maar 1 ziektewet uitkering krijgen. Hoe zit dat dan als je 2 werkgevers hebt?

Het kan best dat dit allemaal klopt, maar ik wil wel krijgen waar ik recht op heb.

Toelichting
Ondertussen heb ik ook zelf contact gehad met het UWV. Zij geven aan dat de werkgever de ziekmelding van de 0,2 ten onrechte heeft ingetrokken omdat werkgever hiervoor 'eigen risico drager' zou zijn? 
 
Ik heb nu een brief geschreven aan mijn werkgever  waarin ik vraag om mij ziek uit dienst te melden bij het UWV voor de 0,2 fte. Als zij aangeven dat ze dit niet gaan doen, kan ik weer contact opnemen met UWV

Antwoord

Het verhaal is redelijk eenvoudig, maar de constructie ingewikkeld.
Vanwege een kostenplaats / formatieplaats heeft men u een tijdelijk een  2e contract aangeboden in plaats van de arbeidsovereenkomst van 0,8 aanstelling te verhogen naar fulltime.
Dat uw werkgever achteraf een no-risk polis heeft gekregen is mij duidelijk, maar dat is nu niet de vraag. Voor het 1e contract ontvangt de werkgever dus een uitkering en uw werkgever betaalt u het 1e jaar 100% van het loon door. Voor die 0,2 uitbreiding heeft u ook loondoorbetaling gekregen tot het moment dat deze overeenkomst (van bepaalde tijd) van rechtswege is beëindigd.
Op dat moment heeft u recht op “ziekengeld” van het UWV (vangnet).
Het is mij niet duidelijk waarom je maar van 1 werkgever (1 dienstverband) ziekengeld kan krijgen. Heeft u daar een schriftelijke “afwijzer” van? In deze brief moet ik staan dat u bezwaar kunt maken tegen deze beslissing om vervolgens beroep aan te tekenen.
Belangrijkste vraag is dus: heeft u een brief ontvangen van het UWV, zo neen, dan een schriftelijke bevestiging. Afhankelijk van deze bevestiging kan ik u eventueel van advies dienen.

De werkgever heeft zelfs de plicht om u na beëindiging van het dienstverband (binnen 3 maanden) ziek te melden.
Volgens mij heeft UWV mogelijk in eerste instantie niet begrepen, dat het om 2 dienstverbanden gaat.
Nogmaals uw werkgever moet u gewoon ziekmelden voor de 0,2 dienstverband.
Mijn advies: Stuur HR-management een email dat een arbeidsjurist u erop gewezen heeft, dat de werkgever verplicht is om u (zelfs binnen 3 maanden) na beëindiging van het dienstverband ziek te melden.