Waar is mijn pensioen?    Mijn werkgever meldt mij niet ziek voor 2e dienstverband, dat geeindigd is 

Heb ik recht op een loon aanvullende uitkering?

Vraagbaak  |  Trefwoorden: Verdiencapaciteit, Ziektewet, WIA, UWV, Bezwaarschrift, Maatman

Vraag

Ik heb sinds febr. 2016 een WIA vervolguitkering van € 422,-- bruto.
Van 1 maart 2016 t/m 25 maart 2016, heb ik bij een bloemenkweker gewerkt en heb ik over maart 2016 een WIA loon aanvullende uitkering ontvangen, daar mijn verdiensten in die maand meer dan 50% van mijn vastgestelde verdienvermogen waren.
Op 8 maart ben ik tijdens mijn werkzaamheden voor de bloemenkweker weer ziek geworden en ben nu nog steeds in de ziektewet.
Daarnaast loop ik een krantenwijk( 's morgens) en kan ik af en toe wat lichte werkzaamheden voor een mij bekende autoverhuurder doen.
Er van uitgaande dat een ziektewet uitkering ook inkomsten uit ( vroegere) arbeid zijn, in combinatie met mijn andere inkomsten, kom ik ruim boven de 50% van mijn verdiencapaciteit.
Het UWV stelt echter dat de inkomsten uit de ziektewet GEEN inkomsten zijn voor de verdiensten m.b.t. mijn verdiencapaciteit en stelt derhalve dat ik geen recht heb op de loon aanvullende uitkering.
Klopt dit?
 

Antwoord

Ik neem aan dat met “ziekengeld” bedoeld wordt de vervangende uitkering (i.p.v. de loondoorbetaling WULBZ) omdat u een zogenaamde “No-risk polis” had, waarbij uw werkgever geen risico liep? Op zich zou je (voor een deel) gelijk kunnen hebben, omdat het “ziekengeld” gewoon loon is.  Maar bij het bepalen van het zogenaamde maatmanloon wordt uitgegaan van het loon dat iemand verdiende voordat hij ziek werd. Uitgangspunt is het loon dat de belastingdienst hanteert voor de berekening van de werknemerspremies (het SV-loon). Het ziekengeld is echter verdient nadat je ziek bent geworden, dus zou het niet meetellen voor het berekenen van het maatloon.
Nogmaals, indien je het niet eens bent met de beslissing van het UWV, moet je bezwaar maken tegen de de wijze waarop het maatmanloon is vastgesteld, en op basis daarvan een aanvullende uitkering wordt geweigerd.

Overigens raad ik u aan tegen de beslissing van het UWV bezwaar te maken. Let op: u krijgt dan meestal een officiële bevestiging van de eerdere beslissing, waarna u beroep moet aantekenen bij de Raad van Beroep.
Wanneer u de officiële bevestiging krijgt, heeft u ook de officiële  reden van de weigering.
  

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Waar is mijn pensioen?    Mijn werkgever meldt mij niet ziek voor 2e dienstverband, dat geeindigd is