Mijn roostervrije dagen zijn ten onrechte als loon uitbetaald. Mag dat maar zo?    Hoe wordt het dagloon berekend in geval van ziekte of verlof tijdens dienstbetrekking 

Hoe wordt mijn restverdiencapaciteit door het UWV vastgesteld?

Vraagbaak  |  15 mei 2017  |  Trefwoorden: Verdiencapaciteit, UWV, WGA

Vraag

Als je na twee jaren gedeeltelijke ziekmelding bij je eigen werkgever kunt blijven voor 20-24 uren in plaats van 40 uren en dus al vaststaat dat je meer dan 35 procent verliest aan verdiencapaciteit, is het dan niet logisch om daar de WGA op te bepalen? Of wordt dan toch nog gekeken naar je fictieve mogelijkheden elders?
Ook als de bedrijfsarts adviseert maximaal dit aantal uren te werken en je voor die functie geleerd hebt en de werkervaring hebt.

Antwoord

In de rubriek “Verdiencapaciteit”   staat duidelijk vermeld, hoe het UWV uw restverdiencapaciteit gaat vaststellen.
Toch blijft het een ingewikkelde (zo niet discutabele) materie. Ik kan u echter niet veel meer vertellen.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mijn roostervrije dagen zijn ten onrechte als loon uitbetaald. Mag dat maar zo?    Hoe wordt het dagloon berekend in geval van ziekte of verlof tijdens dienstbetrekking