Ik heb gewerkt bij Bank Mees en Hope . Welke site moet ik raadplegen voor het pensioenfonds ?    Hoe wordt mijn restverdiencapaciteit door het UWV vastgesteld? 

Mijn roostervrije dagen zijn ten onrechte als loon uitbetaald. Mag dat maar zo?

Vraagbaak  |  23 mei 2017  |  Trefwoorden: Roostervrij, ADV, Toeslag

Vraag

Momenteel ben ik werkzaam binnen de levensmiddel detailhandel en werk dan ook volgens hun cao. Ik heb een contract voor 24 uur.
In mijn contract staat dat ik op fulltime basis recht heb op 156 roostervrije uren per kalenderjaar. Daarbij is in overleg overeengekomen dat deze roostervrije uren worden opgenomen door de werknemers als vrije uren.
Op dit moment wordt de balans opgemaakt van mijn aantal vrije dagen.

Nu blijkt dat mijn bedrijf mij een jaar lang de roostervrije uren als een toeslag op het loon heeft uitbetaald, zonder mij daarover op de hoogte stellen.

In mijn gesprekken met mijn werkgever praten we steeds over ADV dagen. Is dit hetzelfde als roostervrije uren?

Wat ik niet begrijp is dat roostervrije of ADV toch opgebouwd moeten worden, dus hoe kan dit maandelijks in mijn salaris zijn verwerkt. En ik vraag me af of er zomaar afgeweken kan worden van de afspraken in ons contract. Met andere woorden heb ik zonder het te weten tegen onze afspraak in de ADV-dagen uitbetaald gekregen en kan nu geen extra vrije uren meer opnemen?

Antwoord

Een roostervrije dag is hetzelfde als een ADV-dag. In principe moeten roostervrije dagen ook als vrije dagen worden opgenomen. Door 40 uur te werken bouw je 13 roostervrije dagen op of pro-rata een evenredig deel.
In de CAO Levensmiddelen staat het volgende:
6. a. De roostervrije uren voor de werknemer in volledige of onvolledige dienst kunnen worden uitbetaald door een toeslag van 8,1% op het loon. Voorwaarde is dat zowel de werkgever als de werknemer instemmen met uitbetaling. Deze afspraak kan worden herzien op basis van dezelfde voorwaarde.
b. De roostervrije uren voor hulpkrachten kunnen worden uitbetaald door middel van een toeslag van 8,1% op het loon.
c. De toeslag van 8,1% wordt ook betaald over het loon dat tijdens vakantiedagen wordt doorbetaald.

 
Bent u aangemerkt als een “hulpkracht”?  Kennelijk geldt voor een volledige of parttime kracht, dat er over het uitbetalen overeenstemming moet zijn.
Voor hulpkrachten is de omschrijving niet echt duidelijk. Het suggereert dat de roostervrije uren uitbetaald kunnen worden. Maar logisch zou zijn, dat ook hier overeenstemming over moet zijn, separaat of integraal in de arbeidsovereenkomst.
A.     Heeft de werkgever u een toeslag van 8,1%  op het loon betaald?
B.     Had u kunnen zien dat dit is gebeurd?
C.     En als e.e.a. teruggedraaid zou worden, bent u dan bereid het teveel betaalde bedrag terug te betalen, waardoor u weer over de ongeveer 94 roostervrije uren beschikt?

In eerste instantie zou ik willen concluderen, dat de werkgever een fout heeft gemaakt, c.q. u minstens goed had moeten voorlichten c.q. moeten overleggen.
Ik  neem dan aan dat je als vaste kracht een salarisopslag hebt gekregen van 8,1% van je loon. En dit apart op de salarisstrook staat vermeld? Zo te zien is dat echter niet zo.
Ons advies is: Vraag aan je leidinggevende hoe e.e.a. geregeld is (met de wetenschap dat de CAO onjuist is toegepast). Ik zie overigens in de cumulatieven helemaal geen opbouw van vakantie staan. Wel de opbouw van vakantietoeslag.

Reactie van de werkneemster

Inmiddels ben ik er goed uitgekomen met mijn werkgever, mede dankzij jouw input. Zal dan ook zeker HR kiosk aanbevelen binnen mijn relaties.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ik heb gewerkt bij Bank Mees en Hope . Welke site moet ik raadplegen voor het pensioenfonds ?    Hoe wordt mijn restverdiencapaciteit door het UWV vastgesteld?