Wga


1. WGA eigen risico   18 mei 2016
,
Zie subrubriek 'Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid'. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2. WAO- of WGA-premie   20 maart 2009
25 maart 2021  |  , ,
Inhoud Van drie naar twee premies WAO/WIA Eigenrisicodrager WGA Langere openstelling vrijwillige WIA-verzekering kost werkgevers extra geld WGA-premie zelf berekenen WGA-lasten verhalen op ...

3. SPAWW Stichting Private Aanvulling WW en WGA   15 oktober 2021
15 oktober 2021  |  , ,
De Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) werd in 2016 opgericht om te voldoen aan de vraag naar aanvullend inkomen bij WW en WGA. In datzelfde jaar werd de duur van deze uitkeringen ...

4. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde WGA-uitkeringen WGA-hiaat WGA: wel sollicitatieplicht Cijfers WGA (juni 2016) ...

5. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit heeft ook gevolgen voor de facturen eigen risico dragen WGA (ERD WGA). Belangrijke wijzigingen zijn: Vanaf 1 januari 2018 ontvangt de werkgever als ...

6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en verzekeringen voor de bovenwettelijke aanvullingen op de Wet werk en inkomen naar ...

7. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... met ingang van 1 januari 2014; 2014: Door de modernisering van de Ziektewet worden de ZW- en WGA-lasten van werknemers, als zij ziek zijn als hun dienstverband eindigt, toegerekend aan de ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... UWV, 9 mrt. 2015) Re-integratie ex-werknemer in het buitenland Als eigenrisicodrager voor de WGA is de werkgever verantwoordelijk voor de uitkering en de re-integratie van de ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (opnieuw) ziek tijdens verrichten van passende arbeid Vrijwillige verlenging loondoorbetaling WGA-premie verhalen op werknemers Na twee jaar ziekte toch weer loon betalen Loon bij ziekte ...

10. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA); Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA); Inspectie SZW. ...

11. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... In de Juninota van UWV stond deze gemiddelde premie in drie delen opgesplitst: - gemiddelde premie WGA-vast: 0,5%; - gemiddelde premie ZW-flex: 0,34%; - gemiddelde premie WGA-flex: 0,17%. ...

12. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... geholpen worden. De goedgekeurde sectorplannen bevatten maatregelen voor ruim 400.000 werknemers. WGA-premies Per 1 januari 2017 worden de premies voor WGA-vast en -flex samengevoegd en gaan ...

13. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... de werknemer. Deze maatregel wordt nog nader uitgewerkt. Met ingang van 1 januari 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Vanaf dit moment kunnen werkgevers alleen de samengevoegde ...

14. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... is het afgeronde bedrag per jaar gedeeld door 10. Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) De gemiddelde gedifferentieerde WGA-premie stijgt van 0,75% naar 0,76% Werkkostenregeling ...

15. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... voor de Werkhervattingskas (Whk), waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en uitkeringen op grond van de Ziektewet worden betaald, is door UWV voor 2022 vastgesteld ...

16. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

17. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
Inhoud Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen Aantal gepensioneerden blijft stijgen Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar Vrouw krijgt structureel minder pensioen Pensioenleeftijd voor ...

18. DGA Sociale verzekeringen   27 maart 2016
23 november 2018  |  , ,
... (Bron: BDO, 10 nov. 2015) Private arbeidsongeschiktheidsverzekering weer in trek Private WGA-verzekeringen zijn na jaren van daling weer in trek bij werkgevers. Maar liefst 20% van de ...

19. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

20. Eigenrisicodrager ZW   13 juni 2013
14 april 2018  |  , , ,
... naar UWV betekent hogere ziektewetpremie Verplichte winkelnering UWV dreigt voor Ziektewet en WGA UWV geeft bankgaranties terug aan eigenrisicodragers voor de Ziektewet Meer informatie Naslag ...

21. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
Inhoud Fraudewet Wet huisbezoeken Waarom pleegt iemand fraude? Aandacht voor fraude tijdens de uitkering blijft achter Ombudsman neemt Fraudewet onder de loep Aanpak toeslagenfraude succesvol ...

22. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
Inhoud Doel Wet WGBL Uitzonderingen Gedwongen pensionering CAO’s in strijd met WGBL Discriminatie jeugdloon Ervaringseis in vacaturetekst motiveren Werkervaring Afwijzen op grond van geen ...

23. Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)   18 december 2017
8 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... voor elke werkgever de som van drie onderliggende premiecomponenten: de gedifferentieerde premie WGA-vast de gedifferentieerde premie WGA-flex de gedifferentieerde premie ZW-flex Een werkgever ...

24. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... Wijziging 5.16.1 01-04-2015 Er stond dat u vanaf 2016 eigenrisicodrager kunt worden voor de WGA-lasten van flexwerkers. Dit kan pas vanaf 2017. Stap 11 Loonheffingen aangeven en betalen ...

25. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... werkkostenregeling bijtellingspercentages (tool) voor auto’s van de zaak eigenrisicodrager WGA extra kolom in tabel bijzondere beloningen invoering van een verplicht model ...


Bekijk items: 1 tot 25 (179 totaal)