Mijn vervroegd ouderdomspensioen wordt gekort vanwege een WIA uitkering    Mijn prepensioen wordt afgetrokken van mijn WW-uitkering. Is dat juist? 

Mag het prepensioen op mijn WW-uitkering worden gekort?

Vraagbaak  |  14 augustus 2017  |  Trefwoorden: Prepensioen, WW-uitkering, Korting, UWV, Bezwaarschrift

Vraag

Kan ik het prepensioen, dat nu in mindering op mijn WW-uitkering wordt gebracht, als negatief inkomen opvoeren bij mijn belastingaangifte?  En mag het prepensioen wel gekort worden op mijn WW? Ik ben de eerste keer werkloos geworden gelijk met de toekenning van het prepensioen.
Daarna heb ik na een jaar uitkering weer 1 jaar gewerkt en omdat de tijdelijke overeenkomst niet werd verlengd, ben ik nu weer werkloos.

Antwoord

Neen, uw eerste vraag kan niet. Wanneer uw WW-uitkering wordt gekort, wordt de verlaagde uitkering al aan de Belastingdienst doorgegeven.
Bij uw tweede vraag gaat dus om een prepensioen in samenhang met een uitkering. In dit geval WW.

Nu zijn er twee situaties.
Een werknemer wordt ontslagen en ontvangt per die datum een prepensioen
De werknemer kwalificeert zich voor de WW-uitkering
Maar het prepensioen wordt op de uitkering gekort
In de meeste gevallen zal het prepensioen vrijwel gelijk zijn aan de uitkering, dus geen aanvullende WW-uitkering
Hier heb ik ook geen probleem mee, behalve dat ik het “onjuist” vind, dat het prepensioen niet kan worden uitgesteld tot de AOW-datum

Een werknemer heeft een prepensioen en gaat (terwijl hij dat pensioen geniet) bij een nieuwe werkgever werken. Bij de nieuwe werkgever wordt hij na 1 jaar ontslagen.
De werknemer kwalificeert zich voor een WW-uitkering
Het prepensioen mag niet op deze uitkering worden gekort
In de praktijk wordt situatie 2 vaak op dezelfde manier behandeld als situatie 1. Daarover bestaat (ten onrechte) binnen het UWV verschillende meningen.

Bij jou is zover ik begrijp situatie 1 en 2 van toepassing. In situatie 1 wordt terecht het pre-pensioen gekort. Maar in situatie 2. Nadat u weer een baan hebt gehad, mag het niet worden afgetrokken.
Wel vind ik het slordig/triest/ongelukkig etc. etc. dat het prepensioen niet kan worden uitgesteld.
Mijn advies is, dat u bezwaar maakt tegen de beslissing van het UWV.  Let op: wanneer u bezwaar maakt krijgt u eerst een officiële mededeling van het UWV waarin ze u ongelijk geven. Dat is gebruikelijk. Met dat document moet u bezwaar maken bij de Raad van Beroep.
 
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mijn vervroegd ouderdomspensioen wordt gekort vanwege een WIA uitkering    Mijn prepensioen wordt afgetrokken van mijn WW-uitkering. Is dat juist?